Dėl lėšų stygiaus pareigūnai vėluoja į iškvietimus, valstybės sieną saugo pėsčiomis, o kai kurių funkcijų nevykdo iš viso

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimu Policijos departamentas jau dabar turi išmokėti pareigūnams 10,5 mln. Lt kompensacijų dėl neišduotos tarnybinės uniformos, kuri turėjo būti išduota, kaip to reikalauja Vidaus tarnybos statutas, tačiau taupant nebuvo išdavinėjama. Metinis lėšų poreikis policijos pareigūnų tarnybinei uniformai įsigyti siekia 9 mln. Lt.


 


„Vidaus reikalų sistemos finansavimo problemas būtina spręsti nedelsiant. Tai – nacionalinio saugumo klausimas“, – sakė Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė“, – „Valstybės valdymo aparatas turi įsipareigojimus savo piliečiams, yra prisiėmęs tarptautinius įsipareigojimus, tačiau dėl lėšų stygiaus jie nėra vykdomi“.


 


Pirmadienį, 2012 m. birželio 4 d., 15.00 val. prie LR Vyriausybės profesinė sąjunga rengia piketą, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į galimai nusikalstamą LR Vyriausybės neveikimą.


 


„Vien įgyvendinant smurto artimoje aplinkoje įstatymą per keturis mėnesius iš viso registruota 9819 pranešimų apie galimą smurtą artimoje aplinkoje, pradėti 3309 ikiteisminiai tyrimai. 2012 metai finansavimo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui įgyvendinti nebuvo skirta“, – pasakojo Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Vladas Sanda.


 


Pasak profesinės sąjungos vadovų, policija didina pastangas akcizais apmokestinamoms nelegaliai vežamoms prekėms išaiškinti ir konfiskuoti, tačiau, analizuojant darbo rezultatus, nustatyta, kad lėšų trūkumas sumokėti pareigūnams už darbą nakties metu, poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžius, smarkiai išaugusios degalų kainos trukdo veiksmingai organizuoti darbą ir turi neigiamos įtakos kovai su kontrabanda.


 


Šiuo metu policijos įstaigos visą dėmesį ir lėšas skiria, kad būtų tinkamai ir laiku reaguojama į asmenų pranešimus apie nusikalstamas veikas. Asignavimų, skiriamų transportui išlaikyti, nepakanka, kad policijos pareigūnai galėtų užtikrinti kasdienį patruliavimą, bendravimą su gyventojais ir informacijos apie galimus nelegalių prekių vežimo atvejus rinkimą.


 


Policijos departamento skaičiavimais, suintensyvinus veiklą, galima padidinti išaiškinamų kontrabandinių prekių apimtis ne mažiau kaip 20–30 mln. Lt, tačiau reikia papildomų lėšų, kad policijos pareigūnams būtų sumokėta už darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandžius, jiems skirtuose tarnybiniuose automobiliuose būtų užtektinai degalų.


 


„A.Kubiliaus ir I.Šimonytės lankstinukų dalinimas blaškantis po Gedimino prospektą, žinoma, yra gražus ir žmonių dėmesį patraukia, bet vien lankstinukais milijardo iš šešėlio neištrauksi. Gal galų gale laikas atkreipti dėmesį į tam skirtas tarnybas ir tinkamai finansuoti jų darbą?“, – Vyriausybės politika piktinosi Loreta Soščekienė.


 


2012 m. balandžio 1 d. policijos įstaigose buvo 1230 laisvos pareigybės ir laisvų pareigybių skaičius nuolat didėja, kadangi dėl nuolat mažinamo policijos biudžeto (2012 m. policijos biudžetas buvo vėl sumažintas 26 mln. Lt) nėra lėšų priimti darbuotojų į laisvas pareigybes. Trūksta 19 mln. Lt jau dabar užimtų pareigybių darbo užmokesčiui, bent 3 milijonų litų trūksta automobilių kurui, o neužimtoms pareigybėms finansuoti reikia per 50 mln. Lt.


 


„Dėl šios priežasties didėja dirbančių policijos pareigūnų darbo krūviai, pailgėja ikiteisminis tyrimas, nukenčia darbo kokybė, suprastėjo darbas su nepilnamečiais ir kitais didesnės rizikos grupės asmenimis. Policijos įstaigos priverstos mažinti policijos patrulių maršrutų skaičių ir jų ilgį, taip pat mažėja policijos patrulių veiklos intensyvumas, vis sunkiau sekasi įvykdyti policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius kriterijus, o tai kelia pagrįstą visuomenės nepasitenkinimą“, – kalbėjo Vladas Sanda.


 


Policijos departamentas neturi 2,5 mln. Lt ES lėšomis vykdomų projektų kofinansavimui, 2,2 mln. Lt Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. metu viešojo saugumo užtikrinimui, 5,2 mln. Lt trūksta privalomojo sveikatos draudimo įmokoms į Sodros biudžetą sumokėti, 7,1 mln. Lt stinga  policijos įstaigų veiklai užtikrinti, transportui išlaikyti, komunalinėms paslaugoms.


 


Lėšų trūkumą padidino sprendimas nuo 2012 m. sausio nebeteikti komercinių apsaugos paslaugų pagal bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos viešosios policijos rinktine „Vytis“. Šios veiklos metinės pajamos sudarė apie 6,2 mln. Lt, iš kurių 5,15 mln. Lt būdavo skiriami pagrindinėms policijos funkcijoms vykdyti, tai yra, viešajai tvarkai užtikrinti, naudojamam tarnybiniam transportui išlaikyti, pastatams ir patalpoms išlaikyti ir kitoms ūkio išlaidoms padengti.


 


Policijos departamentas neturi 6,7 mln. Lt pastatams ir patalpoms, kitam ilgalaikiam turtui remontuoti. Šiuo metu  daugiau nei 200 policijos įstaigų naudojami pastatai yra avarinės būklės. Iš viso policija valdo per 800 nekilnojamojo turto objektų. 0,2  mln. Lt Policijos departamentui trūksta užtikrinti Europos arešto orderio vykdymą ir apmokėti Lietuvos piliečių, sulaikytų  užsienio valstybėse, ekstradicijos (perėmimo) išlaidas. Šios išlaidos kasmet didėja.


 


10,7 mln. Lt reikalinga užtikrinti ekspertinių įstaigų tinkamą veiklą, įsteigti 16 pareigybių Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre. Dėl specialistų, įrangos ir medžiagų stygiaus kai kurių rūšių ekspertizės užtrunka  16-19 mėnesių, dėl to pailgėja baudžiamasis procesas, daugėja žmogaus teisių pažeidimų: Europos Žmogaus Teisių Teismas, priimdamas sprendimus bylose prieš Lietuvą, ne kartą yra pasisakęs dėl per ilgo proceso.


 


Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM dėl sumažinto finansavimo priversta iš esmės mažinti ES išorės sienų apsaugą: atsisakoma mobilaus patruliavimo, taikomi kiti tarnybinės veiklos metodai (pvz. patruliavimas pėsčiomis ir kt.), nėra lėšų vaizdo stebėjimo sistemų palaikymui. Ruožuose prie ES išorės sienų, kur nėra įrengtų techninės sienos stebėjimo sistemų, vienintelė efektyvi priemonė, padedanti aptikti valstybės sienos pažeidėjus, yra tarnybiniai šunys. Sumažinus finansavimą nėra galimybės įsigyti naujų šunų ir senus tarnybinius šunis pakeisti jaunais šunimis.


 


Pagal skiriamą finansavimą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje tarnybine iniforma aprūpinami tik Pasieniečių mokyklos kursantai, kiti pareigūnai nuo 2009 metų neturėjo galimybės atnaujinti net būtiniausių tarnybinės uniformos elementų (švarko, kelnių, lauko uniformos kostiumo), dėl ko gerokai suprastėjo estetinis vaizdas. Specialioji uniforma (liemenės su atšvaitais, žieminiai puskombinezoniai, kuprinės ir kt.) paskutinį kartą pirkti 2008 metais.


 


Lietuvos pasieniečio darbo užmokestis “į rankas“ 2012 metais siekė 1450 Lt per mėnesį, jo kolegos Latvijoje uždirba po 1500 Lt, pasieniečiai Estijoje – po 1726 Lt.


 


Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai trūksta bent 20 mln. Lt darbo užmokesčiui ir dar 6 mln. Lt Sodros mokesčiams, dar 12,5 mln. Lt – gaisriniam ir gelbėjimo transportui įsigyti, pastatų rekonstrukcijai ir statybai, o pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai iššaukė dar 1,6 mln. Lt poreikį.


 


Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga pagrįstai tikisi, kad LR Vyriausybė įvertins problemas, su kuriomis statutinės vidaus reikalų įstaigos bei juose tarnaujantys pareigūnai susiduria šiandien, imsis visų įmanomų priemonių ir skirs papildomą finansavimą, būtiną užtikrinti tinkamas tarnybos sąlygas bei kokybišką vidaus reikalų įstaigų veiklą garantuojant visų mūsų saugumą.


 


Bendras Policijos departamento prie VRM papildomų asignavimų poreikis 2013 m. sudaro 160 mln. Lt., Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo sistemos išlaikymui papildomai reikia 44 mln. Lt, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM – 18 mln. Lt.


 


 


Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!