Svarstytos pataisos reglamentuojančios individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo reformuoti esamą individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką: atsisakyti privalomų darbo ginčų komisijų įmonėse ir sudaryti naujas teritoriniu principu veikiančias darbo ginčų komisijas prie Valstybinės darbo inspekcijos. Teritorinė komisija būtų sudaroma iš 3 narių: valstybinės darbo inspekcijos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovų. Komisija nagrinėtų darbo ginčus dėl drausminių nuobaudų, materialinės atsakomybės, neišmokėto darbo užmokesčio ar jo dalies. Darbo ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo būtų teismingi teismams. Teismui taip pat būtų galima apskųsti ir darbo ginčų komisijos sprendimą, jeigu jis netenkina darbuotojo ar darbdavio. Tačiau įsiteisėjęs darbo ginčų komisijos sprendimas taptų vykdomuoju raštu, t.y. dėl jo priverstinio vykdymo būtų kreipiamasi tiesiai į antstolį.


Procesas teritorinėse darbo ginčų komisijose šalims būtų nemokamas.


 


LPSK papildomai siūlė sudaryti galimybes veikti esamoms efektyviai veikiančioms darbo ginčų komisijoms įmonėse, įstaigose, organizacijose. Tačiau Seimo nariai, atsižvelgdami į įstatymo tikslą – supaprastinti ir pagreitinti individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką – nepritarė LPSK siūlymui. Nepaisant to, socialiniai partneriai kolektyvinėse sutartyse turi teisę įsteigti papildomą mediacijos mechanizmą, kuris galėtų spręsti ginčus įmonės viduje. Tačiau tokie susitarimai neturėtų užkirsti kelio darbuotojui, nepatenkintam sprendimu, per 3 mėnesius nuo jo teisių pažeidimo dienos kreiptis į valstybinę darbo inspekciją.


 


Kadangi Komitetas iš esmės pritarė siūlomam teisės akto projektui, tikimasi, kad šie Darbo kodekso pakeitimai bus priimti dar Seimo pavasario sesijoje ir įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d.


  


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!