Susitikimas su kauno miesto meru

Susitikimo metu aptartos nepakankamo viešojo transporto finansavimo ir priimto Savivaldybės sprendimo dėl Kovo 11-osios mokyklos reorganizavimo į pagrindinę mokyklą problemos.


Pokalbį pradėjo UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, jis įvardijo susitikimo tikslą – kiekvienais metais mažėjantį viešojo transporto įmonėms skiriamą finansavimą, o esant tokiai finansinei padėčiai ir patvirtinus Kauno miesto biudžetą 2012 metams vėl numatyta mažinti 10 milijonų litų kompensacijų ir 8 milijonais litų subsidijų). Viešojo transporto finansavimui numatyta skirti 54 milijonus, t.y mažiau nei skirta 2011 metais.


Vadovaujantis pasirašyta paslaugų sutartimi ir numatytais įkainiais, 2011 metais viešojo transporto įmonė liko skolinga 33,5 milijono litų. Įvertinus 2012 metų finansavimą, viešojo transporto įmonės privalės retinti vietinio susisekimo maršrutus, o tai sukels nepatogumų miesto gyventojams besinaudojantiems šia paslauga.


Kauno miesto meras teigė suprantantis esamą situaciją, bet Seimui priėmus Valstybės biudžetą sumažinti limitai skolintis, o miesto biudžetas turi būti nedeficitinis. Vyriausybė pažadėjusi, 2012 m. skirti papildomų lėšų miestui, tada ieškosime būdų perskirstyti patvirtintą miesto biudžetą. Be to, organizuojant eismą ir nustatant gyventojų poreikius naudojantis viešuoju transportu, nepakankamai dirba Kauno miesto savivaldybės transporto skyrius. Reikia keisti šiuo metu galiojančią tvarką, kad Savivaldybei iš Vyriausybės būtų pervedama tikslinė dotacija viešajam transportui, nes šiam sprendimui yra pritarusi ir Savivaldybių asociacija.


Kauno regiono centro pirmininkas Ramūnas Narbutas pasiūlė šį klausimą aptarti Kauno miesto trišalėje taryboje ieškant sprendimų pakankamai finansuoti viešojo transporto įmones, kad nenukentėtų keleivių interesai. Kauno miesto meras šiam siūlymui neprieštaravo.


Lietuvos švietimo profesinių sąjungų pirmininko pavaduotoja Aušra Papirtienė paminėjo priimtą Savivaldybės tarybos nutarimą sausio 26 d., kuriuo numatyta Kovo11-tosios gimnaziją pertvarkyti į pagrindinę mokyklą, neatsižvelgiant į visuomeninių organizacijų ir bendruomenių pasiūlymus. Esmė ta, kad šioje mokykloje mokosi vaikai su negalia. Švietimo ministerijos įstatyme numatyta, kad tokios mokyklos turėtų išlikti gimnazijomis ir vaikai su negalia turėtų tęsti studijas gimnazijoje bei įgyti vidurinį išsilavinimą.


Kauno miesto meras pripažino žinantis Kovo 11-tosios mokyklos problemą ir Savivaldybės tarybai, vasario mėnesį patvirtinus Kauno miesto biudžetą, kito tarybos posėdžio metu bus taisomas sprendimas. Juolab, kad daugelis Tarybos narių pritaria, jog sprendimas taisytinas.


Aptarti kiti socialinės partnerystės raidos klausimais.


 


Susitikime su Kauno miesto meru dalyvavo LPSK Kauno regiono centro pirmininkas Ramūnas Narbutas, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir Lietuvos švietimo profsąjungų pirmininko pavaduotoja Aušra Papirtienė.


 


 


UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų


profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!