Jau veikia nauja informacinė sistema lietuvos darbo biržoje

Išplėstos darbo biržos viešosios paslaugos elektroninėje erdvėje – internete. Jos taps dar labiau prieinamos visiems darbo biržos klientams. Nuotoliniu būdu, neatvykus į darbo biržą, ir darbdaviai, ir bedarbiai, ir besidomintys darbo rinkos klausimais, turės galimybę daug greičiau gauti reikiamą informaciją apie paslaugas, patys aktyviai dalyvauti procesuose, priimant darbuotojus ar ieškant darbo, kontaktuojant su darbo biržos darbuotojais, praneša LDB.


Naujoji informacinė sistema visoje darbo biržoje diegiama įgyvendinus Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į internetinę erdvę – Edbirža“, pradėtas 2009m. birželio 22d. ir baigtas 2011m. rugsėjo 30d. Projekto pagrindinis tikslas – sukurti inovatyvias e. paslaugas darbo rinkos dalyviams, sudarant galimybę klientams pasinaudoti šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis ieškant tinkamo darbo arba darbuotojų. Išplėtus paslaugų spektrą ir atnaujinus jau teikiamas, siekiama taupyti gyventojų ir verslo klientų laiką, užtikrinti geresnį paslaugų prieinamumą (24 darbo valandos, aptarnavimo kanalo pasirinkimas), sudaryti efektyvaus bendravimo tarp darbo rinkos dalyvių galimybes.


„Per visus Lietuvos darbo biržos veiklos metus jos informacinė sistema nuolat plėtojama ir atnaujinama, plečiamos paslaugos, gerinama jų kokybė. Šis projektas technologiškai daug pažangesnis ir saugesnis. Internetinėje erdvėje sukurtos naujos elektroninės paslaugos leis kokybiškiau aptarnauti gyventojus ir verslo klientus, užtikrins geresnį darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, padės daug efektyviau bendrauti darbo rinkos dalyviams“, – pažymėjo LDB direktorius Mindaugas Petras Balašaitis. 


 


Daugiau LDB viešųjų paslaugų – internete


Darbdaviams skirtoje konferencijoje pristatydamas naujųjų paslaugų naudingumą, LDB Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Martynas Storasta pabrėžė, jog sukurtos informacinės sistemos Edbirža sistemos pranašumas – realizuota vieninga vartotojų darbo aplinka: Lietuvos darbo biržos vartotojams – vidiniame, o darbdaviams, ieškantiems darbo žmonėms ar besidomintiems darbo biržos paslaugomis – išoriniame portale.


„Naujos informacinės sistemos Edbirža kūrimas vyko užtikrinant esamos sistemos veiklą. Todėl programavimo darbai turėjo vykti kitoje aplinkoje, naudojant atskiras duomenų bazes. Įrengiant serverių patalpą buvo atlikti elektros, kompiuterinio tinklo įvedimo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir priešgaisrinės sistemos įrengimo darbai“, – kalbėjo M. Storasta. Vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad išoriniams vartotojams prie Edbirža sistemos išorinio portalo reikės patvirtinti tapatybę tik vieną kartą ir pakartotinai prisijungus tapatybės patvirtinimo nebus reikalaujama, nepriklausomai nuo to, su kokiais Edbirža moduliais dirbs vartotojas. Projekto metu centralizuota duomenų bazė, į ją buvo perkelti teritorinių darbo biržų ir jų skyrių duomenys, kurie tapo lengviau prieinami darbui tiek vidiniams, tiek išoriniams vartotojams, priklausomai nuo jų poreikio.


Didelis dėmesys skirtas teikiamų paslaugų darbdaviams kokybei užtikrinti – sukurta naujų ir atnaujintos jau veikusios elektroninės paslaugos. Darbdaviams skirtos naujovės – dabar jie turės galimybę registruoti ir redaguoti darbo pasiūlymus, nurodyti, jei siekiama dalyvauti organizuojamose aktyviose darbo rinkos priemonėse, atsisiųsti užpildytas sutarčių formas, pildyti aktyvių priemonių elektroninį tabelį, gauti specialias darbo biržos išduotas rekomendacijas apie siūlomus kandidatus, užsakyti darbo mugę, tiesiogiai bendrauti su priskirtais darbo biržos specialistais – užduoti klausimus ir gauti atsakymus, koreguoti duomenis apie įmonės veiklą. Kaip ir anksčiau, darbdaviai, gali užsakyti el. pašto žinutes apie tinkamus kandidatus turimam darbo pasiūlymui, nusiųsti elektroninį pranešimą kandidatui, išsaugoti kandidatų paieškos parametrus. 


Kaip teigė M. Storasta, elektroniniu būdu bus galima įgalioti vieną ar kelias įmones nustatytą laikotarpį vykdyti darbuotojų atranką ar skelbti darbo vietas.


UAB „Alna Software“ sistemų analitikė Vaida Benetytė, pristatydama darbo biržos e. paslaugas, sakė, jog naujoji Edbirža suteiks platesnių galimybių ir bedarbiams bei ieškantiems darbo. Jiems taip pat sukurta naujovių – visos darbo biržos suteiktos paslaugos bedarbiams bus pateikiamos portale: paslaugų suvestinę jie patys galės peržiūrėti, kada panorėję. Daugelį darbo ieškančių žmonių turėtų sudominti žinia, kad jie galės užpildyti supaprastintą išankstinės registracijos darbo biržoje formą ir pasirinkti atvykimo į darbo biržą laiką, sudaryti preliminarų individualų užimtumo veiklos planą ir, susitikus su savo konsultantu, jį aptarti.


Įdiegta dar viena paslauga – bedarbiai turės galimybę peržiūrėti darbo biržos išduotą rekomendaciją įsidarbinti ir siūlomos darbo vietos aprašymą, kontaktinius darbdavio duomenis. Bedarbiams ir darbo ieškantiems žmonėms turėtų patikti , kad jie dabar patys galės pakeisti ir suderinti apsilankymo darbo biržoje laiką, užsisakyti darbo biržos išduodamas pažymas. Dar viena galimybė – tiesiogiai bendrauti su priskirtu darbo biržos specialistu, užduoti klausimus ir gauti atsakymus.


Atnaujintos paslaugos – paprasčiau bedarbiai galės tvarkyti darbdaviams išsiųstus prašymus ir gautus darbo pasiūlymus, peržiūrėti išsaugotas darbo vietas, užsisakyti el. pašto žinutes apie dominančias laisvas darbo vietas.


Įdiegus naująją darbo biržos informacinę sistemą, ties pasiektais rezultatais nebus sustota. Geroji žinia – dar dvejus metus ji bus tobulinama, todėl darbo biržos darbuotojai, darbdaviai, bedarbiai ir paslaugų vartotojai galės teikti savo pasiūlymus, kad paslaugos būtų operatyvesnės, tikslesnės ir kokybiškesnės.


 


 


Lietuvos darbo biržos


informacija


www.ldb.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!