Darbo forumas. darbo vietų išsaugojimo ir kūrimo darbo grupės posėdis

2010 m. vasario 4 dieną, vyko pirmasis posėdis darbo forumo grupės sudarytos „Verslo skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo ir išsaugojimo klausimams nagrinėti ir pasiūlymams parengti“.


 


Darbo forumo grupės sudarytos ir patvirtintos Ministro pirmininko 2010 m. sausio 28 d. potvarkiu Nr.37. Jos nariai – Nacionalinį susitarimą pasirašiusių organizacijų deleguoti atstovai, Ministro pirmininko tarnybos ir ūkio ministerijos darbuotojai. Darbo grupei vadovauja ūkio ministras Dainius Kreivys.


Pirmojo susitikimo tikslas – pasidalinti mintimis dėl naujų darbo vietų kūrimo problemų, siūlyti sprendimo būdus.


Ūkio ministerijos siūlymai dirbti šiomis kryptimis:  1.Įmonių mokestinės bazės pertvarka.
  2.Individualios veiklos apmokestinimas.
  3.Įmonių steigimo kaštų sumažinimas.
  4.Steigiamos įmonės būtino akcinio kapitalo sumažinimas.
  5.Galimybės steigti šeimos įmonės.
  6.Paslaugų ir verslo liudijimų galiojimo trukmės optimizavimas.
  7.Statybos leidimų išdavimo procedūrų supaprastinimas.
  8.Administracinės/ biurokratinės naštos verslui mažinimas.Didelė problema – jaunimo nedarbas. Ją padėtų spęsti mokestinės išlygos, skatinančios darbdavius priimti į darbą studijas baigusius asmenis. Mąstoma apie naują teisinę formą – įmonę, kurios buhalterinė apskaita būtų griežtesnė nei individualios įmonės, o įstatinis kapitalas mažesnis nei UAB. Žadama skatinti šeimos įmonių steigimą. Svarbiausia – sukurti tinkamą mokestinę bazę, palengvinti buhalterinę apskaitą, sudaryti sąlygas įsitvirtinti rinkoje.Smulkų ir vidutinį verslą atstovavusios Zita Sorokienė ir Aldona Dalia Matukienė pateikė daug problemų su kuriomis susiduria smulkieji verslininkai, bei konkrečių siūlymų, kaip jas spręsti. Posėdžio dalyviai daug diskutavo apie tai, kaip skatinti lietuviškų prekių vartojimą.Janina Švedienė, Lietuvos darbo federacijos generalinė sekretorė, siūlė  daugiau dėmesio skirti viešųjų pastatų (mokyklų, ligoninių, darželių) renovacijai, nes investicijos į šalies infrastruktūrą sukurtų darbo vietas ir padėtų pamatus ateities ekonomikai.Algirdas Kvedaravičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas, siūlė  skatinti vidaus vartojimą, peržiūrėti darbo biržos funkcijas, darbo vietų paieškos funkcijas perduoti kitoms institucijoms.Romas Žukovskio, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojo nuomone, nacionalinio vežėjo nebuvimas stabdo turizmo, viešbučių ir paslaugų  verslų plėtrą. Valstybė privalo atidžiau stebėti bankroto procedūras ir griežtai bausti skelbiančius tyčinį bankrotą.Pateikiame apibendrintus pirmojo susitikimo rezultatus.


Kito susitikimo darbotvarkę  parengs ūkio ministerijos specialistai.


 


SIŪLYMŲ LAUKIAME ŠIAIS TELEFONŲ NUMERIAIS: (8–5) 2496921; 8 656 52332 (kreiptis į Algirdą Kvedaravičių, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotoją)

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!