Rinkosi darbo santykių lankstumo ir darbuotojų apsaugos būtinumo darbo grupė

Darbo grupėje dalyvauja visų Nacionalinio susitarimo partnerių – asocijuotų verslo struktūrų, profesinių sąjungų ir valstybės institucijų – atstovai.


Ministro Pirmininko kancleris D.Matulionis akcentavo, kad darbo santykiai Lietuvoje reguliuojami pernelyg detaliai, griežtai ir painiai. Esamas reglamentavimas neatitinka susidariusios ekonominės situacijos, trukdo įmonėms greitai ir veiksmingai prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, stabdo naujų darbo vietų kūrimą, mažina Lietuvos patrauklumą investicijoms. Tai nepalanku nei darbdaviams, nei darbuotojams. Pasak D.Matulionio, priimant sprendimus svarbiausia subalansuoti darbo santykių lankstumo didinimą ir darbuotojų apsaugą, tik tada galima kalbėti apie naudą visuomenei ir šalies ekonomikai.


Pasaulio banko atlikto tyrimo „Doing business 2010“ duomenimis pagal darbo santykių lankstumo indeksą Lietuva iš 183 pasaulio valstybių užima 119 vietą. Vertinant darbo santykių lankstumą atsižvelgiama į darbo laiko lankstumą, įdarbinimo ir atleidimo iš darbo sudėtingumą, atleidimo iš darbo kaštus. Lietuvoje ypač nepalankiai įvertintas darbo laiko reguliavimas.
Ekonomikos plėtrai reikalingi ženkliai lankstesni darbo santykiai, paskatinsiantys naujų darbo vietų kūrimą, prisidėsiantys prie nedarbo mažinimo, jaunimo įdarbinimo, mažintų paskatas dirbti nelegaliai arba neįforminant realiai dirbto laiko, modernizuotų darbo rinką.
Kita vertus, darbo santykių lankstumo didinimas, didesnės laisvės darbdaviams įdarbinant ir atleidžiant darbuotojus suteikimas, galimybių tartis tarpusavyje sudarymas turi būti subalansuotas su darbuotojų saugumo garantijomis, darbuotojų teisių ir profesinių sąjungų vaidmens sustiprinimu. Svarbu užtikrinti darbdavių ir darbuotojų interesų pusiausvyrą, didinti jų tarpusavio pasitikėjimą, stiprinti socialinę partnerystę.


Posėdyje darbo grupė diskutavo dviem pagrindinėmis temomis – dėl darbo santykių lankstumo didinimo ir dėl darbuotojų teisių ir profesinių sąjungų vaidmens stiprinimo.


Detaliai aptarti darbo laiko, viršvalandinio darbo, darbo grafikų, jaunimo įdarbinimo skatinimo, išeitinių kompensacijų sistemos peržiūrėjimo, darbo laiko apskaitos sugriežtinimo klausimai.


Darbo grupė nusprendė parengti DK projektą dėl darbo laiko reglamentavimo, juo būtų lanksčiau organizuojamas darbo laikas, o darbuotojų teisių atstovams suteikiama daugiau teisių kontroliuojant ir dalyvaujant priimant sprendimus.


Daugeliui profesinių sąjungų pasiūlymų pritarta, paprašyta pateikti koncepciją dėl nedarbo socialinio fondo kūrimo, įmokų ir išmokų dydžių (pagrindinė nedarbo socialinio fondo funkcija: išmokėti išeitines išmokas atleidžiamiems iš darbo darbuotojams).


 


Darbo grupės siūlymai kitam darbo grupės posėdžiui.


Profesinių sąjungų siūlymai.


 


Kito darbo grupės posėdžio metu bus svarstomi konsoliduoti pasiūlymai dėl jaunimo įdarbinimo ir darbo laiko bei griežtesnės jo apskaitos.


 


Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus sudaryta darbo grupė savo siūlymus Vyriausybei turi pateikti iki šių metų kovo 15 dienos.


 


SIŪLYMŲ LAUKIAME ŠIAIS TELEFONŲ NUMERIAIS: (8–5) 2604224; 8 677 94588 (kreiptis į Jolantą Cinaitienę, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkę)

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!