Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdis

Posėdžio darbotvarkė:


 


Informacija  apie LPSK vykdomą veiklą.


Pranešėjas: Artūras Černiauskas


Dėl LPSK IV-ojo suvažiavimo:


dėl suvažiavimo sąmatos


dėl LPSK įstatų projekto


dėl LPSK veiklos krypčių projekto


dėl suvažiavimo dokumentų


dėl redakcinės komisijos suvažiavimo dokumentų rengimui tvirtinimo


Pranešėjai: Artūras Černiauskas


                  Janina Matuizienė


LPSK 2009 metų sąmatos vykdymo ataskaita. 2010 metų sąmatos plano projektas.


Pranešėja: Janina Matuizienė


Kandidatų į LPSK pirmininką(-ę), pavaduotoją ir generalinį sekretorių(-ę) prisistatymas.


 


 


Posėdžio vieta: konferencijų centras „Karolina“ (Sausio 13-osios g. Vilnius, Ia. salė). Dalyvių registracija nuo  9.20 val. iki 9.50 val., pradžia 10.00 val., pabaiga planuojama 15.00 valandą.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!