Eurocop-as reikalauja stabilumo pakto šengeno erdvei

Taupymo priemonės privalo nepakenkti policijos tarnybų gebėjimui vykdyti jų funkcijas

„Mes sveikiname Europos Sąjungos palaikymo priemonių padidinimą iki 50 milijardų Eurų“, – pasakė EuroCOP-o Prezidentas Heinz Kiefer reaguodamas į Europos Sąjungos valstybių vadovų ir vyriausybių sprendimą. „Tačiau parama turi būti duodama tik su sąlyga, kad gaunančios valstybės visiškai prisiima atsakomybę už vidaus saugumą Europos Sąjungoje.“

EuroCOP-as yra sunerimęs dėl kai kurių Valstybių narių vykdomų didelių policijos biudžetų mažinimų, siekiant trumpalaikių biudžetinių lėšų taupymo.

„Mes esame ypatingai susirūpinę dėl masinių policijos biudžetų apkarpymų net iki 20 % šalyse, kuriose jau šiandien yra aiškiai nepakankamas finansavimas, tokiose kaip Latvija, Lietuva ir Bulgarija“, – sakė EuroCOP-o Prezidentas Heinz Kiefer.

„Policijos biudžetų mažinimas turės siaubingų padarinių tam progresui, kuris buvo pasiektas šiose šalyse nuo 2004“, – Europolicininko Prezidentas Heinz Kiefer rašė 2009 m. kovo 3 d. atvirame laiške Europos Sąjungai pirmininkaujančiai Čekijos vyriausybei.

Ponas Kiefer: „Turėtų būti aišku, kad bet kokia Valstybė narė, kuri sumažina policijos biudžetą, atsakydama į finansinę krizę, daro tai visų Europos Sąjungos gyventojų saugumo sąskaita.“

Šį pavasarį, 2009 m. kovo 10 d., Lisabonoje surengtame posėdyje EuroCOP-o Komitetas, priėmė sprendimą, kuriame tarp kitų reikalavimų yra ir reikalavimas dėl nustatymo bendrų minimalių standartų policijai visoje Europos Sajungoje.

Europos Policijos Konfederacija (EuroCOP) yra Europos policijos profesinių sąjungų susivienijimas. EuroCOP-ą sudaro 34 narės organizacijos iš 26 Europos šalių. Ji atstovauja interesus 500.000 Europos policijos darbuotojų.
www.eurocop-police.org

Parengė:
Martynas Stanislovas Demšė
Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos
atstovas tarptautiniams ryšiams
+ 370 652 90161


 


Šaltinis:


http://www.vpp.lt/naujienos/


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!