Maistininkų profsąjunga: būtinos profsąjungų struktūrų bei nario mokesčių paskirstymo reformos

Kreipimosi tekstas:


LR Konstitucijos 50 str. profesinėms sąjungoms sutiekia teises ir pareigas ginti darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises ir interesus. Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinės konferencijos delegatai galvoja, kad visos Lietuvoje veikiančios profesinės sąjungos tokiu būdu yra atsakingos prieš visuomenę. Siekiant organizaciją padaryti veiksminga ir maksimaliai tarnaujančia savo nariams, siūlome nedelsiant pradėti diskusiją dėl esminių profesinių sąjungų struktūrų ir surinkto nario mokesčio paskirstymo reformos.


Konferencijos delegatai siūlo :


1. Visose organizacijose pradėti diskusijas dėl šakinių profesinių sąjungų jungimosi, siekiant maksimaliai sumažinti šakinių profesinių sąjungų.


2. Netoleruoti naujų giminingų šakinių profesinių sąjungų kūrimosi ir siekti, kad naujai besikuriančios profesinės sąjungos jungtųsi į jau veikiančias struktūras.


3. Struktūriškai aiškiai atskirti pramonės, paslaugų ir valstybinius sektorius, susitarti dėl efektyvios valdymo ir sprendimų priėmimo sistemos.


4. Pasirašyti susitarimą tarp LPSK šakinių profesinių sąjungų dėl atstovavimo normų įvedimo tiek Taryboje, tiek Valdyboje nuo narių skaičiaus, o ne nuo organizacijų. LPSK atriboti valdymo ir vykdančias vadovų funkcijas.


5. Susitarti dėl LPSK atstovybių regionuose steigimo modelio, funkcijų, galimo finansavimo. Pradėti jas kurti.


6. Pasiekti susitarimą dėl surinkto nario mokesčio vienodo perskirstymo (ne mažiau kaip 50 proc. į šakines profesines sąjungas vykdant 2002 m. jungimosi susitarimą) ir laipsnišką perėjimą prie viso nario mokesčio sukoncentravimo kartu atitinkamom proporcijom skiriant regioninių struktūrų sustiprinimui.


Galvojame, kad esminis profesinių sąjungų struktūrų pakeitimas ir nario mokesčio lėšų sukoncentravimas gali leisti profesinėms sąjungoms pritraukti į profsąjungų darbą reikiamos kvalifikacijos specialistus. Manome, kad tik tokiu būdu Lietuvos profesinės sąjungos galės įvykdyti savo priedermę – užtikrinti darbuotojams deramą darbo užmokestį, teisių gynybą ir socialines garantijas.


Profesinės sąjungos pirmininkė


Gražina Gruzdienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!