R.kumpiui pasiūlyta kandidatuoti į laisvą parlamentaro vietą

Valstiečių liaudininkų sąjungos taryba svarstė kandidatūras, esančias partijos rinkimų sąraše: B.Markausko, Žemės ūkio rūmų Prezidento; dr. K.Sivickio, Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus; G.Umbrasienės, Panevėžio apskrities viršininkės ir I.Rozovos, Klaipėdos apskrities viršininko pavaduotojos. Minėtiems kandidatams buvo pasiūlyta įvertinti jų užimamų pareigų svarbą valstybės administravime bei jų galimybes vykdyti partijos programą praktikoje. Tad jų apsisprendimas nekandidatuoti į laisvą Seimo nario vietą adekvatus situacijai ir yra suderintas partijos Taryboje.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!