Lšdps koordinacinės tarybos posėdyje dalyvavo švietimo ir mokslo ministras

LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas pristatė dabartinės profsąjungos veiklos analizę. Taip pat jis pabrėžė, kad siekiant įgyvendinti susitarimą profsąjunga  kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, penkiose bendrose darbo grupėse, pradėjo darbą, kuris turės didelę reikšmę tolesnei švietimo raidai.


Profsąjungos vadovas iškėlė ir direktorių vadovavimo mokykloms problemą. Pasak A.Bružo, nors įvyko susitikimas su mokyklų įstaigų vadovų organizacijų atstovais, tačiau problemos esant vadovavimui švietimo įstaigoms „iki gyvos galvos“ išlieka. Todėl organizacija ir toliau ieškos būdų, kaip šį klausimą spręsti.


Posėdyje dalyvavęs švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas pabrėžė socialinės partnerystės su LŠDPS svarbą. Jis informavo apie ministerijos rengiamą švietimo raidos strategiją iki 2012 metų. Pastarąjį dokumentą ruošiamasi derinti su švietimo darbuotojų profsąjunga.


Ministras paminėjo, jog yra patenkintas prasidėjusiu LŠDPS bei Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupių darbu.


Profsąjungos koordinacinė taryba patvirtino 2006 metų organizacijos veiklos sąmatą. Taip pat svarstė konferencijų organizavimo bei narių informavimo klausimus.