Lpsk taryboje

Pasak R.Kairelio, darbdaviai rimtai susirūpinę, kad trūksta darbo jėgos.  Todėl turime ieškoti būdų, kaip spręsti šią problemą.


Vienas sprendimas, ministerijos valstybės sekretoriaus teigimu, tai informacinis darbas su išeivija, skatinant juos grįžti į Lietuvą, kitas – didinti Lietuvos darbuotojų ekonominį aktyvumą.


R.Kairelio nuomone, reikia skatinti ir šalies gyventojų mobilumą, kad iš mažesnių miestelių žmonės važiuotų dirbti į didmiesčius.


Ministerijos valstybės sekretorius paminėjo, kad profesinės sąjungos iškėlė rimtus reikalavimus Vyriausybei ir reikia pradėti derėtis.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas pristatė LPSK veiklos ataskaitą už 2005 metų vasario – lapkričio mėnesius.


Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas pasidžiaugė, kad pasirašyti: nacionalinis trišalis susitarimas bei dvišalis (profsąjungų ir darbdavių) susitarimas dėl darbų ir pareigybių vertinimo metodikos, pateikti projektai gauti finansavimą iš valstybės biudžeto bei formuojama bendra profsąjungų centrų pozicija įvairiais klausimais.


Pagrindiniai LPSK iššūkiai, A.Černiausko nuomone, sėkmingos profsąjungų derybos su Vyriausybe, narystės plėtra bei šalies gyventojų pajamų lygio didinimas. 


Taryba patvirtino LPSK ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo darbotvarkę, datą bei delegatų kvotas. Nuspręsta Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimą surengti 2006 metų gegužės 6 dieną, Vilniuje.


Algirdas Kvedaravičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas, kalbėjo apie LPSK struktūrą (šakines organizacijas ir regioninius junginius) bei  bendardarbiavimą su nepriklausomomis profsąjungomis. LPSK taryba šiuo klausimu priėmė nutarimą.


Taryba svarstė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninio centro nuostatus, kuriems buvo pritarta.


www.LPSK.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!