Pasikeitus įstatymams, iki šių metų gegužės 1 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateikti prašymus skirti 1 proc. profesinėms sąjungoms nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Ši parama – realus būdas sustiprinti darbuotojų derybines galias, kad Lietuvoje mažėtų pajamų nelygybė, gerėtų darbo sąlygos, kad darbuotojams būtų tinkamai atstovaujama. Šiuo  metu verslo struktūros bei Vyriausybė, kaip didžiausias darbdavys, turi neabejotinai didesnį pranašumą derantis su profesinėmis sąjungomis. Jų pusėje – didesni resursai pasitelkti geriausius ekspertus, analitikus, užsakyti įvairiausius tyrimus.

Skyrus paramą Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (įm. kodas 195752790) gautas lėšas naudosime samdyti vedantiems Lietuvos ekonomistams, paruošti geriausiems derybininkams įvairaus lygio deryboms, atlikti tyrimams, reikalingiems svariai argumentuoti darbuotojų pozicijai.

Paramą skirti galima:

  1. Elektroniniu būdu prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildant prašymo formą FR0512 versija 04: https://deklaravimas.vmi.lt
  1. Įteikiant prašymo formą tiesiogiai valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vietos skyriui;
  2. Nusiunčiant paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Neravų g. 8, LT-66257, Druskininkai.
  • Prašymo formą rasti galite čia – FR0512(4)
  • Mokesčio laikotarpį galite nurodyti ir ilgesnį: min. 2018 m., max. iki 2022 m.

Prievolę deklaruoti gautas pajamas turintys gyventojai turi tai padaryti iki gegužės 1 dienos, antraip prašymas pervesti paramos gavėjams nebus patenkintas.

Jeigu anksčiau, pvz., pernai prašyme nurodėte tam tikrai profesinei sąjungai skirti 2 procentus ilgesniam laikui, pvz., Iki 2020 m., šiemet vis tiek reikės iš naujo rašyti prašymą ir skirti 1 proc. pasirinktai profesinei sąjungai.

Prašymo pildymo pavyzdys