Seimui pristatytas Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas

Seimas pradėjo svarstyti Seimo nario Tomo Tomilino pristatytą Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektą (projektas Nr. XIIIP-3182), kuriuo siūloma nustatyti socialinio dialogo principus, skatinimo priemones, socialinio dialogo skatinimą koordinuojančius subjektus ir jų funkcijas bei profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, veikiančių nacionaliniu, teritoriniu ir šakos lygmeniu, atstovavimo kriterijus.

Teikiamu projektu siekiama paskatinti aukštesnio lygmens (nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmeniu veikiančių) profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų socialinį dialogą, kolektyvinių sutarčių sudarymą.

Pasak projekto iniciatorių, tokiu būdu siekiama darbuotojams ir verslui suteikti galimybę koordinuoti darbo užmokesčio ir darbo našumo augimą ir taip užtikrinti didelį verslo konkurencingumą bei tolygesnį darbuotojų pajamų didėjimą. „Taip pat tikimasi, kad aukštesnio lygmens socialinis dialogas paskatins glaudesnį darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimą bei didesnį darbuotojų indėlį į organizacijų (įmonių, valstybės institucijų, biudžetinių įstaigų) veiklos gerinimą“, – pažymima dokumento aiškinamajame rašte.

Pagal projektą socialiniams partneriams galėtų būti taikomos šios valstybės paramos formos: mokesčių, rinkliavų lengvatos; skatinamieji balai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir paramos projektuose; finansinės paramos priemonės; administracinių paslaugų, konsultacijų teikimas, mokymų organizavimas; papildomos garantijos darbuotojų ir darbdavių atstovams.

Socialinių partnerių pageidavimu valstybės ir savivaldybių norminių teisės aktų projektai, potvarkiai ir kiti sprendimai turi būti vertinami dėl poveikio galiojančioms kolektyvinėms sutartims.

Po pristatymo už teisės akto projektą balsavo 52 Seimo nariai, susilaikė 10 parlamentarų. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Socialinių reikalų ir darbo komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti pavasario sesijoje.

lrs.lt inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!