Susitarta dėl 2018 m. ES biudžeto

ES institucijos susitarė dėl 2018 m. ES biudžeto.  

Vadovaujantis Europos Komisijos šių metų gegužės mėn. pasiūlymu, 2018 m. didžiausia ES biudžeto dalis bus skirta įsipareigojimams skatinti darbo vietų, ypač jaunimui, kūrimą, augimą, strategines investicijas ir konvergenciją. Be to, ES ir toliau rems pastangas veiksmingai spręsti migracijos problemą tiek ES, tiek už jos ribų.

2018 m. ES biudžete numatyta 160,1 mlrd. EUR įsipareigojimų (t. y. lėšų, dėl kurių konkrečiais metais galima susitarti sutartyse) ir 144,7 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų (t. y. lėšų, kurios bus sumokėtos).

Keletas svarbiausių biudžeto aspektų:

  • Beveik pusė visų lėšų, t. y. 77,5 mlrd. EUR įsipareigojimų, bus skirta pastangoms užtikrinti, kad ES ekonomika būtų stipresnė, universitetai konkurencingesni, o įmonės būtų geriau pasirengusios konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Pavyzdžiui, 2 mlrd. EUR bus skirta Europos strateginių investicijų fondui, 354 mln. EUR – mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti, o 11,2 mlrd. EUR – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programai„Horizontas 2020“. Iš viso 55,5 mlrd. EUR bus skirta augimui, darbo vietų kūrimui ir konvergencijai skatinti visose valstybėse narėse ir regionuose, pasinaudojant Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama.
  • 350 mln. EUR skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai – pagrindinei programai, kuria siekiama spręsti jaunimo nedarbo problemą valstybėse narėse, taip jaunimui bus suteikta daugiau paramos ir geresnių galimybių rasti darbą.
  • Parama Europos ūkininkams sudaro 59 mlrd. EUR.
  • Įsteigus Europos gynybos fondą, biudžete numatyta 40 mln. EUR skirti novatoriškų gynybos technologijų ir produktų bendriems moksliniams tyrimams finansuoti. Turint omenyje, kad 2017 m. gynybos srities moksliniams tyrimams jau skirta 25 mln. EUR, visas šios srities ES biudžetas iki 2019 m. siekia 90 mln. EUR.
  • Beveik 4,1 mlrd. EUR bus skirta migracijai valdyti ir saugumo problemoms spręsti. Bendra šioms politikos sritims skirta suma 2015–2018 m. laikotarpiu sudarys 22 mlrd. EUR;

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!NX67Tv