Švietimo profesinės sąjungos gavo atsakymus iš ŠMM dėl etatinio darbo apmokėjimo. Kas toliau?

Siekdamos suderinti ŠMM siūlomą etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, švietimo profesinės sąjungos ministerijai pateikė kelis klausimus, prašydami aiškių ir vienareikšmių atsakymų. Atsakymai gauti ne į visus klausimus. Taip pat ne visi atsakymai aiškūs ir vienareikšmiški.

***

KLAUSIMAS: kaip ugdymo proceso kokybę bei mokytojų darbo sąlygas pagerins savaitinių valandų skaičiavimo etate pakeitimas metinėmis valandomis?

ATSAKYMAS: raštu atsakymo į šį klausimą nesulaukėme, tačiau diskusijose ŠMM žmonės nuolat kartojo frazę apie „lankstesnes galimybes įgyvendinti ugdymo planą“. Pripažinkime, jog tai yra pliusas. Tačiau liko įtarimas, kad esmė glūdi kažkur kitur.

Prisiminėme aršią etatinio mokytojų darbo apmokėjimo priešininkų kritiką dėl netikslaus (ir per didelio) galimo maksimalaus kontaktinių valandų skaičiaus – 24 – etate. Taip gimė sąmokslo teorija apie tai, kad metinis etato valandų skaičiavimas yra dūmų uždanga, pridengianti realų kontaktinių valandų skaičių etate. Pirminiame variante yra numatyta etatui skirti nuo 12 iki 24 kontaktinių valandų, kurias perskaičiavus į metines (42 darbo savaites), išeitų nuo 504 iki 1008 kontaktinių valandų. Tačiau 2018-2019 mokslo metai, t. y. laikas kai bus vedamos kontaktinės valandos, truks tik 37 savaites. Vadinasi, per mokslo metus, mokytojas, kuriam etate nustatyta 12 kontaktinių valandų, realiai turės atidirbti 13,6 valandos, o tas, kuriam nustatytos 24, – net 27,2. Net šiandieninė, ydinga darbo apmokėjimo sistema neleidžia mokytojui turėti tiek kontaktinių valandų. Vadinasi, kalbėti apie geresnių ugdymo prielaidų kūrimą nėra jokio pagrindo.

Nesigilinant į samprotavimus apie ugdymo kokybę ar mokytojo išsekimą esant tokiam krūviui, akivaizdi netiesa apie tai, jog mokytojo etate planuojamas europinę praktiką atitinkantis kontaktinių ir nekontaktinių balansas. Tai yra didžiausia nepagarbos mokytojui demonstracija iš valdžios pusės!

 

KLAUSIMAS: kiek vidutiniškai padidės šalies mokytojų darbo užmokestis per pirmąjį etatinio apmokėjimo įvedimo etapą, t.y. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d?

ATSAKYMAS: nuo 848 Eur (bruto) šiandien didės iki 957 Eur (bruto).

 

KLAUSIMAS: kiek vidutiniškai padidės šalies mokytojų darbo užmokestis galutinai įvedus etatinį darbo apmokėjimą, t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d?

ATSAKYMAS: nuo 957 Eur (bruto) didės iki 1044 Eur (bruto).

 

KLAUSIMAS: kaip praktiškai (keičiant darbo sutarties sąlygas ir pan.) bus įgyvendinamas pirmasis etatinio apmokėjimo įgyvendinimo etapas, kai faktiškai bus finansuojamos tik 33 mokytojo darbo valandos arba 0,92 etato?

ATSAKYMAS: 2018 m. rugsėjo 1 d. etatinis apmokėjimas bus įvestas laikantis nuostatos, kad mokytojo darbo laiko norma yra 36 valandos. Taigi, asmenims, turintiems 36 valandas darbo sutartyje, nurodoma, kad dirba visu etatu, arba 36 valandas per savaitę, kas sudaro 1 etatą. Mokytojams, turintiems mažesnį darbo krūvį, darbo sutartyse įforminimas darbo laikas – etato dalimis (pvz. 0,9 ir pan.). O nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., visiškai finansuojant 36 valandų mokytojo etatą, darbo sutartys bus keičiamos, atitinkamai nustačius pilną etatą ar jo dalį.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!