Premjeras a. kubilius su socialiniais partneriais – kaip vadeliotojas su arkliu

Šiandien visai smagiai pradėjau Darbo savaitę. Pavadinau ją Darbo, nes pradėjau ieškoti kokių nors Vyriausybės atsiliepimų ir gal net kvietimų socialiniams partneriams kalbėtis dėl darbo žmonių gyvenimo. Jei ne dėl gyvenimo kokybės ir kitokio gerinimo, tai bent jau dėl nebloginimo. Turiu omenyje oficialias valdžios kalbas apie planuojamus Darbo kodekso pakeitimus ir minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio kėlimą.


Taigi, pagaliau sulaukėme labai „malonaus“ Vyriausybės „raginimo”. Ne pasiūlymo, ne pokalbio, o būtent – RAGINIMO. Ir ne bet kokio, o pritarti Premjero įgeidžiams:


„Vyriausybė ragina Trišalę tarybą pritarti MMA didinimui


Vyriausybė teikia Trišalei tarybai siūlymą pritarti minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) didinimui iki 850 litų nuo šių metų liepos 1 dienos.


Vyriausybė laukia Trišalės tarybos pritarimo artimiausiu metu. Pasak Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus, sprendimas dėl MMA didinimo yra socialinių partnerių Trišalėje taryboje rankose. „Trišalė taryba turi galimybę pritarti atsakingam ir racionaliam MMA didinimui ir būtų gaila, jei socialiniai partneriai blokuotų realų MMA didinimą jau nuo liepos 1 d. siekdami vien tik populistinių bei neatsakingų tikslų“, – pasakė A. Kubilius.“


Gerai, kad dar ragindamas priminė, kad jei raginimui kas nors nepritartų, tai iš karto taptų siekiančiu “vien tik populistinių bei neatsakingų tikslų”. Matyt į tokį raginimą reikėtų atsakyti maždaug taip:


„Ačiū, Jums, didžiai gerbiamas ir mylimas Premjere, už tokius raginimus. Klausome Jūsų atidžiai ir plodami katučių pritariame. Atsiprašome, kad anksčiau nesusipratome. Pasitaisysime. O kokia forma ir kada pritarti jūsų raginimams? Ar plojimais tiks?“


Mūsų kaime taip, kaip Premjeras ragina dirbti Trišalę tarybą, per bulviakasį vakarinės kiaušinienės ir stikliuko degtinės ištroškę vadeliotojai arklius ragindavo patraukti vežimą. Ir tai darydavo tuomet, kai arklys jau nelabai pajėgdavo darbo dienos pabaigoje tą padaryti. Tokiu atveju vadeliotojas dar kokį „Nooooo!!!“ sušunka smagiu tonu ir botagu užvožia. Kad nebūtų kokio kvailo noro tam arkliui laukti šeimininko supratingumo apie tai, jog vilkti vežimą esamomis sąlygomis yra tiesiog per sunku.


Todėl noriu Premjerui ta proga priminti, kad demokratiškose šalyse valdžia su žmonėmis tariasi, o ne ragina juos. Galima dar siūlyti žmonėms. Kartais net prašyti. Būtų gražu.


Ta proga dar galima Premjerui pasiūlyti paskaityti, kam buvo sukurta ir kas yra ta Trišalė taryba:


„Lietuvos Respublikos trišalė taryba (LR trišalė taryba) – socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių – centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų – sudaryta institucija (LR DK 45 str. 1 d.)[1].“


Jei jau lygiateisė ta Taryba, tai gal būtų visai smagu paraginti Premjerą didinti minimalų atlyginimą iki 1000 litų per mėnesį. Ir tai vertėtų daryti kuo greičiau, nes jau seniai dalis pašalpų gavėjų nebenori dirbti už minimalią algą, nes motyvacijos nėra. Ir dar – žmonės nebegali pragyventi iš tokios algos. Ir jei jau visai atvirai, tai Premjero noras grąžinti pensijas į iki krizinį lygį reiškia ir tai, kad toks sprendimas labiau kvepia neatsakingu populizmu, nes Sodros skylė auga labai stipriai. O dirbti neapsimoka.


Todėl galima dar priminti Vyriausybės vadovui, kad dar šiemet jie kalbėjo kiek kitaip apie minimalią algą. Vyriausybė norėjo MMA didinti iki 900 litų tik su sąlyga, jog bus priimti darbo santykių lankstumą įteisinantys Darbo kodekso pakeitimai. Premjeras yra pareiškęs, jog Lietuvoje nuo 800 iki 900 Lt „vienu ypu“ padidinta MMA ir nepadidintas darbo santykių lankstumas baigtųsi tuo, kad šalyje išnyktų viena iš 10-ies darbo vietų.


Bet jei jau Vyriausybė be Trišalės tarybos nutarė pati viena siūlyti Seimui darbo santykių liberalizavimo paketą, tai gal būtų gražu be jokių ultimatumų ir tą savo pažadą dėl 900 litų tesėti? O tai ir Darbo kodeksą liberalizuoja, ir MMA didina A. Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė tik ultimatumais ir raginimais. Dar ir įžeidinėjimais, skambančiais iš asmeninio Premjero patarėjo Mykolo Majausko, kuris nedviprasmiškai teigia, kad „profesinės sąjungos – trukdis Lietuvos nedarbo problemoms spręsti“.


O štai mano asmenine nuomone, Vyriausybės siūlomi darbo santykių „liberalizavimai“ ir minimalios algos kėlimas iki 850 litų ir toliau nespęs jokių esminių nedarbo problemų. Tik padės klestėti šešėliui. ir dar neskatina žmonių gerbti valdžios sprendimus. taip manau dar ir dėl to, kad nedarbo mažinimui yra ir kitokių priemonių. Bent jau taip skelbia Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyriaus puslapis, kuriame savo pasiūlymais dalinasi Panevėžio teritorinės darbo biržos direktorius Viktoras Trofimovas:


„Panevėžyje padidinti darbo vietų skaičių ir dirbančiųjų atlyginimus būtina siekiant pritraukti į miestą investicijas ir skatinti didinti bendrąjį mieste kuriamą produktą (ypač gamybos). Verslo kuriamam bendrajam produktui didėti (investuoti į naują gamybą ar kurti naujus produktus) reikalingos lėšos. Plėsti verslo galimybes galima mažinant verslo sąnaudas, t. y. mažinant mokestinę naštą (nekilnojamojo turto, žemės mokesčių), nustatant pagrįstus šilumos, vandens tiekimo, atliekų tvarkymo įkainius. Tačiau lengvatinės priemonės turi būti taikomos tik toms įmonėms, kurių veiklos prioritetas yra investicijos į naujų produktų kūrimą, produktų gamybos didinimą, o ne pelno siekimą (verslininkų gerovei kurti – naujiems automobiliams ir pan.). Ateities verslas privalo galvoti ne tik apie sąnaudų mažinimą, bet ypač apie pajamų augimą. Kad augtų pajamos, verslas ieško naujų rinkų arba naujų produktų. Tad būtina skatinti įmones dalyvauti užsienio parodose, mugėse ir verslo delegacijose, taip skatinti miesto produkcijos eksportą.“


Jokių kalbų apie darbo santykių liberalizavimą. Jis net savo interneto svetainėje kalba apie investicijų pritraukimą. Bet ar jų tikrai padaugės liberalizavus darbo santykius? ir ar bus, kam dirbti?


Tad pažiūrėsime, kaip pasikeis nedarbo situacija Lietuvoje po metų.


 


Dainius Radzevičius


 


Šaltinis:


http://dainius.org/2012/06/18/premjeras-a-kubilius-su-trisale-taryba-elgiasi-kaip-arklio-vadeliotojas/