Valdybos posėdyje: atstovavimas tarybose ir komitetuose, streikų reglamentavimas

Lapkričio 17 d. įvykusiame nuotoliniame LPSK valdybos posėdyje aptarta gruodžio 15 d. įvyksiančio LPSK tarybos posėdžio darbotvarkė.  Joje vienu iš pagrindinių klausimų numatyta diskusija apie streikų liberalizavimą. Nuspręsta, kad posėdis bus nuotolinis.

Valdyboje svarstytas ir Seime registruotas pasiūlymas keisti Darbo kodekso 210 str., kuris numato, kad  darbuotojų atstovai turi teisę skirti dalį juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo ne tik valstybės ir savivaldybės įmonėse, bet ir biudžetinėse bei viešosiose įstaigose. Valdybos nariai siūlo dar labiau plėsti ratą įmonių/įstaigų, kuriose darbuotojų atstovai galėtų dalyvauti valdyme.

Toliau savo veiklą šalies trišalėse tarybose ir komitetuose pristatė į juos deleguoti LPKS atstovai. Vienas Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos narių Algirdas Zvicevičius informavo, jog spalio 10 d. posėdyje svarstytas Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Buvo pristatytas ne tik Socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių įstatymas, bet kartu į vieną rodiklių įstatymą sujungti Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo rodikliai.

A. Zvicevičius atkreipė dėmesį, jog kitais metais ženkliai didėja suma, nuo kurios skaičiuojamas pensijų apskaitos vienetas. Tai reiškia, kad vis auga suma, kurią reikia uždirbti, kad gautum vadinamąjį pensijos tašką. Nuo jų sumos priklauso individualioji pensijos dalis.

Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos narė Marija Varasimavičienė papasakojo, kokią informaciją tarybos nariai gavo paskutiniame posėdyje. Jame apžvelgta situacija darbo rinkoje, užimtumo didinimo programų projektai 2024 m. M. Varasimavičienė pasidalijo įdomia detale – daugiausiai paskutinį pusmetį įdarbinta žmonių švietimo srityje, o labiausiai trūksta valytojų. (Situacijos darbo rinkoje pristatymas).

Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narė Diana Raitelaitienė kalbėjo apie šio komiteto veiklą: darbdavių, darbuotojų ir vyriausybės atstovai renkasi kartą į mėnesį, posėdžiuose apžvelgiama, kaip vykdomi teisės aktai, nelaimingų ir mirtinų atsitikimų darbe statistika, svarstomi atitinkami teisės aktų projektai, dalijamasi gerąja patirtimi.

Neseniai į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą nuo LPSK deleguota Aušra Volodkaitė sakė, jog naujos sudėties taryba rinkosi kol kas tik vieną kartą. Ji pasidžiaugė, jog taryboje yra ir kita LPSK valdybos narė Rūta Kiršienė, kas sustiprina darbuotojų atstovų pozicijas.  Ši taryba yra patariamasis institutas prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos.

Nacionalinės regioninės plėtros tarybos narė Irena Petraitienė ir pakaitinė narė Jana Matuizienė papasakojo apie šios tarybos veiklą: joje svarstomi regionų plėtros planai, kai kurie regioninių tarybų sprendimai. Valdybos nariai atkreipė dėmesį į vis blogėjančią situaciją regionuose, paakino atstovus šioje taryboje kelti konkrečias problemas: prasto susisiekimo, mažėjančių viešųjų paslaugų, socialinio dialogo nebuvimo.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo apie pokyčius streikų reglamentavime nepaprastosios padėties metu. Dabar esant tokiai situacijai streikai yra negalimi. Buvo svarstoma, kaip tai pakeisti, Trišalėje taryboje pavyko sutarti, kad streikas galėtų būti draudžiamas tik teritorijoje, kurioje yra paskelbta nepaprastoji padėtis, o sprendimą dėl draudimo gali priimti atitinkamos srities ministras pasitaręs su Trišale taryba. Tačiau praeitą savaitę Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pakeitė formuluotę, atsisakydamas tiek ministro, tiek Trišalės tarybos įsikišimo, tokiu būdų grąžindamas besąlyginį streikų draudimą. Buvo surengtas susitikimas su įstatymų projektų išvadų rengėjais, kuriame pavyko įrodyti, kad susitarimas Trišalėje taryboje turi būti gerbiamas. Pavyko pasekti, kad nepaprastosios padėties metu bus draudžiama streikuoti, jei draudimą priims nepaprastosios padėties operacijų vadovas ne vėliau kaip per 48 val. po nepaprastosios padėties paskelbimo pasikonsultavęs su Trišale taryba.

Kitas LPSK valdybos posėdis numatytas sausio 15 d.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!