Valstybinės žemės valdymo decentralizavimas – žingsnis atgal

Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LŽŪDPSF) atviru laišku kreipėsi į LR Ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę, dėl LR Vyriausybės programoje numatytos valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms reformos.

LŽŪDPSF pirmininkas Audrius Gelžinis sako, kad valstybinės žemės valdymo decentralizavimas gali sukelti eilę neigiamų pasekmių ir net prieštarauti pagrindiniam šalies įstatymui.

Praėjusią savaitę Seime patvirtintoje XVIII LR Vyriausybės programoje, 12.2.4 punkte rašoma: „Inicijuosime, kad žemės naudojimo politika būtų perduota Aplinkos ministerijai, o Nacionalinės žemės tarnybos funkcijos – savivaldai. Miesto teritorijose esančią valstybinę žemę perduosime savivaldybėms patikėjimo teise. Gyventojai taps savo gyvenimo vietos savininkais, jiems perduosime daugiau nuosavybės ir teisių spręsti“.

„Valstybinė žemė tarnauja viešajam interesui ir visos tautos gerovei, – teigiama atvirame LŽŪDPSF laiške premjerei. – Konstitucinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų valdomas, naudojamas, juo būtų disponuojama taip, kad būtų tenkinami tik vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesai arba poreikiai ir šis turtas netarnautų viešajam interesui, visuomenės poreikiui, tautos gerovei, arba pagal kurį valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų perduotas kitų subjektų nuosavybėn tam, kad būtų tenkinami tik vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesai arba poreikiai, jeigu tai neatitinka viešojo intereso, visuomenės poreikių, netarnauja tautos gerovei“.

Valstybinės žemės valdymas Lietuvoje buvo decentralizuotas apskričių laikais. Prieš 10 metų centralizavus valstybinės žemės valdymą ir perėmus valstybinės žemės valdymo funkcijas iš 10-ies apskričių viršininkų administracijų, išaiškėjo nevienodas teisės aktų taikymas skirtingose apskrityse ir neigiamos teisinės pasekmės. „Valstybinės žemės perdavimas savivaldybėms patikėjimo teise būtų žingsnis atgal“, – sako A. Gelžinis.

Lietuvos Respublikos teritorijos  plotas sudaro 6,53 mln. ha., iš kurių privati žemė sudaro 4,37 mln. ha. Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinė žemė užima 2,16 mln. ha, iš jos Nekilnojamojo turto registre įregistruota 1,44 mln. ha žemės. Nekilnojamojo turto registre dar neįregistruota  0,72 mln. ha valstybinės žemės.

“Gerbiama premjere, rengiant XVIII-osios LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą, prašytume atsižvelgti į mūsų pasiūlymus bei pastebėjimus, įvertinti rizikas ir grėsmes, kurios gali kilti dėl skuboto, nepasverto valstybinės žemės naudojimo perdavimo savivaldai.

Siūlome atsakingai, racionaliai, nuosekliai ir planingai, pasitelkiant kaštų ir naudos analizės metodus įvertinti, kokią realią naudą valstybei duotų žemės valdymo ir administravimo politikos perdavimas ne žemės ūkio sektoriaus, bet statybos, urbanistikos ir aplinkosaugos specialistams. Įvertinti, kokią naudą valstybei duotų valstybinės žemės perdavimas savivaldybėms patikėjimo teise. Taip pat įvertinti, kiek valstybės biudžetui ir visiems mokesčių mokėtojams kainuotų tokios reformos įgyvendinimas”, – teigiama LŽŪDPSF kreipimesi.

LŽŪDPSF inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!