Rytoj Trišalės tarybos posėdyje – rekomendacijos dėl MMA

Gruodžio 15 d. numatytas Lietuvos trišalės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje – rekomendacijos dėl minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio (MMA). Prašyti Lietuvos trišalės tarybos pateikti rekomendaciją dėl minimaliojo darbo užmokesčio iki 2020 m. gruodžio 11 d. numatyta Vyriausybės nutarime, kuriuo MMA 2021 m. patvirtinta 642 eurai.

Trišalės tarybos rekomendacijų numatyta prašyti, jei Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2020 m. gruodžio mėnesį paskelbs atnaujintą Lietuvos ekonominės raidos scenarijų, kuriame bus numatyta, kad 2021 m. nedarbo lygis Lietuvoje bus didesnis nei 8,5 proc., o 2021 m. šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas – mažesnis nei 2 proc.

Kadangi Finansų ministerija į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) raštą atsakė, jog ekonominės  raidos   scenarijus  viešai bus skelbiamas gruodžio 14-18 d. savaitę, SADM prašo Trišalės tarybos posėdžio klausimą dėl MMA nukelti. Beje, Finansų ministerijos rašte preliminariai informuojama, kad šiuo metu turimi duomenys leidžia teigti, jog rengiamame ekonominės raidos scenarijuje aukščiau Vyriausybės nutarime minėtos sąlygos nebus tenkinamos. Todėl pagal minėtas prognozes  MMA nuo 2021 m. sausio 1 d. gali būti keliama iki 642 Eur.

Primename, kad profesinės sąjungos reikalauja MMA kelti iki 663 eurų, kaip numato Trišalėje taryboje sutarta MMA apsukčiavimo formulė. Kitu klausimu bus svarstomas  Darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.XIIIP-1831  (dėl darbo laiko mažmeninėms prekybos įmonėms poilsio ir švenčių dienomis). Trišalės tarybos išvados dėl šio projekto paprašė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Darbotvarkėje taip pat numatyta pateikti informacijos apie SADM parengtą Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1 ir 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projektą (aiškinamasis raštas – čia).

Posėdyje Finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovai pristatys Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus.

Trišalės tarybos nariai taip pat turėtų svarstyti Lietuvos verslo konfederacijos iniciatyvą dėl teisėkūros proceso tobulinimo.  Siūloma nustatyti vieningą reguliavimą Teisėkūros pagrindų įstatymo pagrindu, apjungiant visą poveikio įstatymų leidybai reglamentavimą viename teisės akte. Taip pat – atsisakyti licencijuojamos lobistinės veiklos modelio ir sukurti Skaidrumo registrą; viešinti visus pasiūlymus, kurie yra teikiami teisėkūros procese, teisės aktų projektų informacinėje sistemoje; įpareigoti Seimo narius viešinti teikiamo pasiūlymo, teisės akto projekto iniciatorius. Siūloma ir nustatyti griežtesnes rengimo, derinimo su visuomene, svarstymo ir priėmimo procedūrines taisykles Vyriausybės ir ministerijų rengiamiems teisės aktų projektams.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!