Mokytojų atlyginimai augs kartu su ekonomika

Spalio 9 d. didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) po kelis mėnesius trukusių derybų pasirašė atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pagal atnaujintą susitarimą mokytojų atlyginimų didėjimas susietas su ekonomikos augimu.

„LŠMPS, įgyvendindama savo strateginį planą „Vizija 2025“, pasiekė, kad kasmetinis mokytojų atlyginimų didinimas nepriklausytų nuo politikų valios, o būtų susietas su ekonomikos augimu. Dėl konkrečių mokytojų algos augimo skaičių derėsimės kasmet ir, augant ekonomikai, didinimas bus privalomas. Šių metų susitarime įdėtas saugiklis –  ekonomikai smunkant, atlyginimai paliekami praėjusių metų lygyje. Tai labai svarbus susitarimas, kuris padės užtikrinti stabilumą ir teigiamą ilgalaikę perspektyvą Lietuvos švietime“, – pabrėžia LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

Derybose sutarta inicijuoti mokytojų darbo apmokėjimo modelį, pagrįstą bazinės pareiginės algos taikymu. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. privalo būti parengta teisinė bazė mokytojų bazinės pareiginės algos įvedimui.

„Ši susitarimo dalis yra mūsų ilgalaikės strategijos vienas iš kertinių punktų. Įvedus bazinę pareiginę algą dar labiau padidės mokytojų socialinis saugumas. Visiems mokytojams bus garantuota bazinė alga, nepriklausomai nuo stažo, o patyrusiems ir aukštos kvalifikacijos mokytojams – priedai už papildomas, aukštos kvalifikacijos reikalaujančias veiklas“, – sako E. Milešinas.

Atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje numatyta ne tik tobulinti mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, tačiau ir peržiūrėti mokytojų atestaciją reglamentuojančius teisės aktus, o jų keitimus derinti su profesinėmis sąjungomis.

Kolektyvinės sutarties atnaujinime įtvirtinta ir tai, jog LŠMPS nariams suteikiamos trys papildomos kasmetinių atostogų dienos (dabar galiojančioje – 2 dienos) bei kitos papildomos garantijos.

Didinant pedagoginių studijų patrauklumą įtvirtinta nuostata – nuo 2020 m. skirti tikslinę 300 eurų stipendiją pedagoginių studijų studentams, priimtiems į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui ir ugdymą organizuojantiems vedėjams nuo 2021 m. sausio 1 d. bus naikinami pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai, nustatant maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Sąjungų sutartį pasirašė ir dar viena LPSK priklausanti organizacija – Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (pirmininkas Sigitas Vaitkevičius).

Kolektyvinė sutartis.

Pagal LŠMPS info

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!