LPSK MC renginio ašis – lygių galimybių užtikrinimas

Nemaža mūsų visuomenės dalis mano, kad šiandien jau nėra prasmės kalbėti apie lyčių lygybę Lietuvoje, nes tai nebėra aktualus klausimas. Formuojama nuomonė, kad moterys mūsų visuomenėje jau turi lygias teises. Tą lyg ir patvirtina šalyje esama teisinė bazė, kuomet įstatymai draudžia bet kokio pobūdžio diskriminaciją. Be to, žiniasklaidoje pastaruoju metu pateikiama daug sėkmingų, karjerą padariusių moterų istorijų.

Darbo rinka yra ta sritis, kurioje lyčių nelygybę identifikuoti lengviausia: statistiniai duomenys ir rodikliai pakankamai tiksliai atskleidžia, kokias formas lyčių nelygybė įgauna darbe. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) institucijos, renkančios statistiką apie moteris ir vyrus ekonominėje sferoje, prieina prie tų pačių išvadų: moterų ir vyrų padėtis ir galimybės darbo rinkoje nevienodos.

LPSK MC valdyba suvokdama lyčių nelygybės problemą darbo rinkoje šių metų lapkričio 13-14 dienomis, Trakuose, surengė seminarą „Lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje“. Renginyje dalyvavo įvairių LPSK šakų moterų komitetų deleguotos atstovės iš visos Lietuvos. Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė su renginio dalyvėmis diskutavo lyčių lygybės  principo įgyvendinimo Lietuvoje tema, patiriamais sunkumais. Buvo aptariamos moterų patiriamo smurto šeimoje bei darbe, seksualinio priekabiavimo problemos.

LPSK MC pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė parengė pristatymą tema „Lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje“. Buvo aptarta nelygybė darbo užmokesčio ir pajamų srityje, aptartos moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkio priežatys bei kas daroma, kad tas atotrūkis mažėtų (pristatymas: LPSK MC). Lyčių atlyginimų bei kitų gaunamų pajamų skirtumas, anot pranešėjos, lemia tai, kad sulaukusios pensinio amžiaus moterys skursta dažniau nei vyrai.

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos narys Algirdas Zvicevičius supažindino moteris su Socialinio draudimo pensijų įstatymo aktualijomis (pristatymas: LPSK MC_Pensijų paskaita), atsakė į gausius renginio dalyvių klausimus.

LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė supažindino seminaro dalyves su LPSK veiklos prioritetais, artėjant LPSK suvažiavimui, atsakė į pateiktus klausimus.

Seminaro dalyvės buvo suskirstytos  į darbo grupes. Jose aptarinėjo ir formulavo nuostatas pensijų garantijų stiprinimo srityje, kurias būtų galima įtraukti į įmonių (šakų) kolektyvines sutartis. Buvo pateikta tikrai įdomių pasiūlymų. Darbo grupių atstovės taip pat buvo paprašytos pateikti pasiūlymų 2018 metų MC veiklos planui.

 

 

 

LPSK MC pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė