ETUC tarptautinių reikalų posėdyje – CETA ir antidempingas

Šiandien, lapkričio 15 d., Briuselyje vyksta Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) tarptautinių reikalų, prekybos ir tarptautinio vystymosi komiteto posėdis.

Šiandienos komiteto darbotvarkėje – daug svarbių klausimų ir pranešimų. Iš jų paminėtini: situacija dėl Europos Sąjungos ir Kanados laisvosios prekybos sutarties (CETA) tvaraus vystymosi tikslų skyriaus; naujas antidempingo reguliavimas, dėl kurio šiandien turėtų balsuoti Europos Parlamentas; ETUC ir GPF projekto “Link pažangaus globalios partnerystės ir vystymosi modelio” eiga.