Informacija apie Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos posėdį

Rugsėjo 8 d. vyko Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos posėdis.

Fondo valdybos direktorius M.Sinkevičius pristatė siūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 2015 metų sausio 1 d. nustatyti valstybinės socialinės draudimo bazinės pensijos dydį -105 eurus. Taip pat iki Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydį, taikyti 431 euro einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį. Pateiktam siūlymai pritarta vienbalsiai.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Socialinio draudimo skyriaus vedėjas V.Kalinauskas pateikė ataskaitą apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.birželio 8 d.nutarimu Nr.648 patvirtinto Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.  (medžiaga pridedama)
Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius pristatė pasiūlymą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto mokėti apdraustajam dėl draudžiamojo įvykio, susijusio su sunkiu ar mirtinu nelaimingu atsitikimu darbe, teismo iš kalto asmens (draudėjo(darbdavio)ar įmonės) priteistą neturtinę žalą. Minėtas siūlymas sukėlė daug diskusijų. Nutarta posėdyje galutinio sprendimo nepriimti, dar kartą organizuoti šio klausimo aptarimą socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surengtame susitikime.

Parengė

Loreta Soščekienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!