Profesinių sąjungų koordinacinio centro posėdis

Rugsėjo 3 dieną įvyko Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro posėdis. Posėdžio metu buvo aptarta Lietuvos profesinių sąjungų strategija, atstovaujant Europos institucijose bei profesinių sąjungų deleguotų atstovų atsiskaitymas apie dalyvavimą.

Profesinė sąjunga „Solidarumas“ pristatė 15-ąją Europos sostinių konferenciją. Europos sostinių profesinių sąjungų tinklo (ECTUN) konferencijos tema „Kolektyvinės derybos. Sostinių profesinių sąjungų vaidmuo“.

Apsvarstytas Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) kreipimasis į naujai išrinktus Europos parlamento narius, kuriame išdėstyti konkretūs, su dabartine ekonomine ir socialine politika susiję reikalavimai bei Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) kreipimasis į šalių vyriausybes „Dėl Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) priežiūros sistemos ateities bei teisės į streiką išaiškinimo“. D. Šlionskienė informavo apie atstovavaimą ETUC socialinės apsaugos komiteto bei socialinio dialogo grupės veikloje (socialinių partnerių nuomonės “Europos socialinių partnerių dialogas socialinėje srityje”. Buvo apsvarstyta profesinių sąjungų nuomonė apie “Viešųjų pirkimų įstatymo” pataisas. Vienbalsiai pritarta, kad būtina organizuoti diskusiją apie darbo ginčų komisijų veiklą. Pirmininkavimą Koordinaciniam centrui perėmė LPS “Solidarumas”

LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!