Lietuvos Žemės Ūkio Darbuotojų Profesinių Sąjungų Federacijos seminaras Karklėje

Po grandiozinio praūžusio muzikos festivalio Karklėje, šių metų rugpjūčio 21- 24 dienomis, surengtas Lietuvos Žemės Ūkio Darbuotojų Profesinių Sąjungų Federacijos seminaras Karklėje, „Žilvičio“ poilsiavietėje.
Profsąjungų seminarai Karklėje, „Žilvičio“ poilsiavietėje rengiami du kartus per metus.
Tai apie vidurį birželio ir rugpjūčio prieš paskutinę savaitę, kai iš stovyklos išvyksta moksleiviai.
Šiemet birželio 20-23 dienomis Karklėje, „Žilvičio“ poilsiavietėje įvyko Lietuvos Žemės Ūkio Darbuotojų Profesinių Sąjungų Federacijos septintas suvažiavimas.
Vasarą Karklėje „Žilvičio“ poilsiavietėje poilsiauja vaikai. Šiemet jų poilsiavo daugiau kaip 1300, kalbėjo „Žilvičio“ stovyklos direktorius Bronius Kalvaitis.
Į seminarą susirinko gausus būrys profsąjungiečių iš visos Lietuvos.
Pakruojo, Kėdainių, Raseinių, Radviliškio, Tauragės, Akmenės, Panevėžio, Ignalinos, Alytaus, Jurbarko ir kitų rajonų profsąjungų atstovai.
Jų tarpe dalyvavo ir Ukmergės rajono profesinių sąjungų susivienijimas, kuriam vadovauja profsąjungos pirmininkas Vincentas Banikonis, su savo profsąjungiečiais iš įvairių rajono profsąjungų, net trisdešimt du seminaro dalyviai.
UAB „Ukmergės Melioracija“, Lietuvos slaugos specialistų organizacija Ukmergės PSPC skyrius, AB „Ukmergės Gelžbetonis“, AB „Umega Vienmega“ ir kiti.
Dienotvarkėje: paskaitos „Stresas ir jo valdymas“, profesinių sąjungų narių socialinė, ekonominė padėtis, darbuotojų sauga ir sveikata, LŽŪDPSF Respublikinės tarybos posėdis, kiti einamieji klausimai, išvykos.
Moterų komisijos organizuota paskaita „Stresas ir jo valdymas“. Apie tai kalbėjo psichologė Gražina Alminaitė Vaivadienė.
Apie Profesinių sąjungų narių socialinę, ekonominę padėtį Lietuvoje kalbėjo LŽŪDPS federacijos pirmininkė Regina Dapšytė.
Apie darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvoje, ir įmonėse, pranešimuose kalbėjo LŽŪDPS
Federacijos pirmininkė Regina Dapšytė.
Kitais rūpimais klausimais kalbėjo Onutė Žvikienė ir Bronius Kalvaitis.
Profsąjungiečiai dalinosi patirtimis, diskutavo jiems rūpimais einamais klausimais.
Nors čia oras neprognozuojamas.Ir be debesų liūtys pliaupia, laisvu nuo paskaitų laiku, aplankėme Karklėje esančias kapinaites, Boso elnyną, Žvejų sodybą, Pajūrio regioninio parko muziejų, grožėjomės jūra, praėjome nauju Palangos tiltu.
Praslinkus jūroje audrai, ant kranto teko rasti smulkių gintarėlių.
Prieš paskutinę seminaro dieną dalyviai skubėjo palydėti saulės.
Kaip rašė DELFI, kad po muzikos festivalio, Karklėje palikta daugybė šiukšlių, tai galiu visus patikslinti, kad teritorija sutvarkyta ir šiukšlės „Žilvičio“ poilsiavietėje nesimėto ir neskraido, kad gausios liūtys praėjo, tai dar ir dabar jos „Žilvičio“ poilsiavietės neaplenkia.
Už surengtą seminarą mes dėkojame be galo, LŽŪDPSF pirmininkei Reginai Dapšytei –
Te visad žydi kaip rožytė,
Buhalterei Onutei Žvikienei už išsakytas pastabas kasdieną,
„Žilvičio“ poilsiavietės direktoriui Broniui Kalvaičiui –
Nuoširdų tariame mes ačiū,
Visam aptarnaujančiam personalui už svetingumą, skanią kavą.
Virėjoms, padavėjoms ir indų plovėjoms.
Už skaniai paruoštą maistą ir meniu kasdien vis pakeistą.
Mes į paskaitas skubėjom, pajūryje vaikštinėjom, mumis rūpinotės jūs, ačiū, ačiū nuoširdus.

Ukmergės rajono profesinių sąjungų susivienijimo revizijos komisijos pirmininkė

GENOEFA POVILAVIČIENĖ

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!