Lšps reikalavimus ministerijai palaiko kitos švietimo profesinės sąjungos

R. Turonis kolegas informavo, jog LŠPS yra pradėjusi Darbo kodekse numatytą kolektyvinio ginčo procedūrą. Sausio 18 dieną profesinė sąjunga pateikė ŠMM reikalavimus, į kuriuos gautas biurokratinį atsirašinėjimą primenantis atsakymas, be to, atsakymas gautas pažeidus DK numatytus terminus. Todėl LŠPS pareikalavo sudaryti taikinimo komisiją. Jei komisija nebus sudaryta arba neras taikinamųjų sprendimų, LŠPS skelbs įspėjamąjį 2 val. streiką.


Reikalavimai ministerijai keliami bendradarbiaujant su LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu. Jie irgi yra pradėję streiko rengimo procedūras, tačiau jos skiriasi – reikalavimus jie kelia mokyklų vadovams.


A. Navickas informavo, jog tą pačią dieną vyko LŠDPS prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas palaikyti LŠPS reikalavimus ir dalyvauti įspėjamajame streike, jei jis bus paskelbtas.


Aptariant profesinių sąjungų bendradarbiavimo perspektyvos, buvo kalbama, kad reikėtų efektyviau bendradarbiauti ne tik rengiant streiką, bet ir dirbant LR Trišalės tarybos švietimo komiteto institucijoje. Į šį komitetą deleguoti visų švietimo sektoriuje veikiančių profesinių sąjungų atstovai. Deja, LŠDPS atstovas retai dalyvauja posėdžiuose, todėl LŠDPS įtaka komiteto sprendimas silpna.


Derinant profesinių sąjungų veiksmus galima pasiekti, jog visus mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams svarbius sprendimus ŠMM priimtu tik suderinus švietimo komitete.


Kitas bendradarbiavimo laukas – kartu siekti švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo. R. Turonis informavo, jog LŠPS parengė paraišką ESFA vykdyti projektą „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“. Projektas įvertintas gerai ir netrukus prasidės jo vykdymas. Tarp projekto rezultatų numatyta pasirašyti švietimo sektoriaus šakos kolektyvinę sutartį. Kolegos bus pakviesti dalyvauti projekto veiklose.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!