Diskusijos dėl šakos kolektyvinės sutarties socialinių paslaugų sektoriuje

Šios profesinės sąjungos atstovauja įstaigų, kurių steigėjai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos savivaldybės darbuotojams. Prie keturių LPSK sudėtyje esančių profesinių sąjungų prisijungė Jungtinė profesinė sąjunga.


Įvyko du susitikimai socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Susitikimuose dalyvavo profesinių sąjungų atstovai, viceministrė Audra Mikalauskaite ir ministerijos specialistai.


Susitikimų metu visų šių profesinių sąjungų atstovai vienbalsiai sutarė sudaryti jungtinės atstovybės sutartį ir prisistatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai su vieningais reikalavimais dėl kolektyvinės sutarties socialines paslaugas teikiančių darbuotojų, dirbančių ministerijai pavaldžiose socialinės globos įstaigose, derybų pradžios.  Be to, buvo nutarta siekti į derybas įtraukti Lietuvos savivaldybių asociaciją, nes savivaldybės yra daugelio socialines paslaugas teikiančių įstaigų steigėjos. Todėl be savivaldybių dalyvavimo derybose šakos kolektyvinė sutartis neįsivaizduojama.


Aptarta, ką reikėtų reglamentuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų šakos kolektyvinėje sutartyje. Joje turėtų būti susitarta:
–       dėl ilgalaikės socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo  programos įgyvendinimo priemonių vykdymo;
–       dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos ir atlyginimų dydžių;
–       dėl finansavimo tvarkos;
–       dėl kvalifikacinių reikalavimų socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams;
–  dėl LR Vyriausybės 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo.
 
Pasak Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Vitos Konovalovienės, vaikų globos namų darbuotojų situacija po truputi
aiškėja. „Trejų metų derybos su Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijų atstovais jau davė rezultatų, tačiau šakos kolektyvinė sutartis būtų dar vienas žingsnis gerinant įstaigų darbuotojų darbo sąlygas. Spręstinų klausimų dar liko: vis dar atlyginimų dydžiai atsilieka nuo kitų sektorių darbuotojų, nesutvarkyti darbo laiko ir poilsio reikalai, reiktų tartis dėl įstaigų etatų normatyvų ir struktūros. Būtų gerai šiuos klausimus aptarti šakos kolektyvinėje sutartyje,“ – kalbėjo V. Konovalovienė.


 


 


VGN profesinių sąjungų susivienijimo informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!