Su nacionalinį susitarimą pasirašiusiais partneriais pasiektas kompromisas dėl darbo santykių lankstumo didinimo

Ministras Pirmininkas dar kartą akcentavo, kad pagrindinis Vyriausybės prioritetas – nedarbo mažinimas, todėl svarstant Darbo kodekso pakeitimus daugiausia dėmesio skirta darbo santykių lankstumo didinimo klausimams. Kaip sakė Premjeras Andrius Kubilius, darbo vietas kuria ne Vyriausybė, o verslas, darbdaviai, tačiau dabartinis darbo santykių reglamentavimas trukdo įmonėms efektyviai ir greitai prisitaikyti prie šiandieninių rinkos sąlygų, nesudaro palankios aplinkos investicijoms.
Šiandien su Nacionalinį susitarimą pasirašiusiais socialiniais partneriais pasiektas kompromisas dėl Darbo kodekso pakeitimų, kuriuos taikant bus leidžiama plačiau taikyti suminę darbo laiko apskaitą. Ją taikant įvedama 48 valandų darbo savaitė, panaikinama 8 valandų darbo diena. Darbdaviui, susitarus su darbuotoju, bus leidžiama trumpinti darbo dieną arba susitarus dirbti ilgiau. Taip pat pagal susitarimą su darbuotoju bus leidžiama dirbti viršvalandžius. Darbo kodekse atsiras nuostata nutraukti darbo sutartį darbdavio valia, tačiau tokiais atvejais atleidžiamam darbuotojui bus išmokama dvigubo dydžio priklausanti išeitinė išmoka.
Socialiniai partneriai taip pat aptarė profesinių sąjungų siūlymus dėl palengvintos teisės skelbti streikus, galimybės darbuotojui sustabdyti darbo sutartį, kai darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų, priartėjo prie konstruktyvių sprendimų dėl terminuotų darbo sutarčių. Pasak Premjero, siekiant suaktyvinti darbo rinką, laikinai, dvejiems metams, darbdavys, kuris nėra garantuotas, kad jo verslas bus perspektyvus, galės drąsiau elgtis, sudarydamas terminuotas darbo sutartis. Tačiau tokia nuostata galiotų tik kuriant naujas darbo vietas. Tai sunkmečiu padėtų mažinti nedarbą.
Nacionalinį susitarimą pasirašę socialiniai partneriai, pritardami siūlymams dėl darbo santykių lankstumo didinimo ir pripažindami, kad lankstesni santykiai prisidės prie nedarbo problemų sprendimo, akcentuoja, kad tobulinant Darbo kodeksą, būtina užtikrinti tiek darbdavių, tiek darbuotojų socialines garantijas ir teises.
Darbo grupė, kuriai vadovauja Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis, tikisi, kad Darbo kodekso pakeitimus Vyriausybė Seimui svarstyti pateiks dar šioje sesijoje.


 


www.lrvk.lt


 


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!