Gaus velykines premijas

Pagal kolektyvinės sutarties 2009 – 2011 metams 4.11 punkto nuostatas jungtinė AB „Mažeikių nafta“, AB „Naftotiekis“ ir AB „Mažeikių nafta“ elektrinės profesinių sąjungų atstovybė su AB „ORLEN Lietuva“ administracija pradėjo konsultacijas dėl darbo užmokesčio didinimo 2010 metais.
Kovo 25 d. bendrovės generalinis direktorius Krystian Pater ir AB „Mažeikių nafta“ profesinės sąjungos tarybos pirmininkė Virginija Vilimienė pasirašė konsultacijų protokolą. Jame užfiksuota, jog galimybės neleidžia šiemet kelti darbuotojų atlyginimų, tačiau kaip kompensacija visiems numatyta vienkartinė 400 litų dydžio išmoka.
Šiuo klausimu įvykusiame profsąjungų ir administracijos atstovų susitikime AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius K.Pater informavo, jog  bendrovė 2009 metais dirbo nuostolingai. Dėl ženkliai sumažėjusio naftos produktų poreikio krizės laikotarpiu 2009 metais įmonė dirbo ne visu pajėgumu ir pagamino bei pardavė žymiai mažiau produkcijos. Be to, gamykla patyrė labai didelių nuostolių dėl 2009 metais kritusių naftos perdirbimo maržų. Bendrovė, siekdama pagerinti veiklą ir išsilaikyti rinkoje, privalo iki minimalių dydžių mažinti išlaidas, investicijas ir didinti gamybą, todėl šiemet pakelti darbuotojams atlyginimus galimybių nėra.
Vadovaujantis kolektyvinės sutarties 2009 -2011 metams nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, jog darbuotojų optimizavimo planas 2009 metais buvo įvykdytas, bei tikintis, kad 2010 metais šis procesas bus tęsiamas, bendrovė sutiko patenkinti profesinės sąjungos prašymą visiems darbuotojams išmokėti vienodo dydžio vienkartinę priemoką. Jos tikslas – iš dalies kompensuoti darbuotojų realių pajamų sumažėjimą dėl socialinių priežasčių.
Darbuotojų atstovams buvo pateikta informacija apie darbuotojų atlyginimų pokyčius per 2009 metus ir darbo užmokesčio tendencijas Lietuvos darbo rinkoje 2010 metams. Bendrovės metinis vidutinio mėnesio darbo užmokestis, apskaičiuotas kolektyvinėje sutartyje 2009 – 2011 metams nustatyta tvarka,  per 2009 metus (lyginant su 2008 m.) padidėjo nuo 4200 iki 4600 litų. Nors darbo užmokestis 2009 metais taip pat nedidintas, tačiau vidutinis atlyginimas padidėjo dėl Vyriausybės pakeistos naktinio, viršvalandinio darbo apmokėjimo ir apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis tvarkos ir darbuotojų struktūros pokyčių optimizavus darbuotojų skaičių. Lietuvos darbo rinkos tendencijos, pagal kompanijos „Hay Group“ atliktą darbdavių apklausą,  nenumato darbo užmokesčio augimo 2010 metais.
Šalių susitikime taip pat nutarta ne vėliau kaip iki 2011 metų pabaigos atlikti bendrovės pagrindinio darbo užmokesčio linijos palyginimą su Lietuvos darbo rinkos pagrindinio darbo užmokesčio situacija ir atitinkamai pakoreguoti darbuotojų pagrindinį darbo užmokestį.“Lietuvos profsąjungos” 2010 Nr. 3


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!