Nelegalų darbą kontroliuojančių institucijų pasitarime – ir socialiniai partneriai

Vyriausybės pavedimu, devintus metus koordinuodama nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių institucijų (Policijos departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos) veiksmus, Valstybinė darbo inspekcija šį kartą į koordinavimo grupės pasitarimą sukvietė ne vien jos narius. Dalyvavo ir kitų įstaigų, kurios savo veikloje gali fiksuoti su nelegaliu ar neteisėtu darbu susijusius reiškinius ir padėti juos išaiškinti, atstovai. Pirmą kartą atvyko ir socialinių partnerių – įvairių darbdavių bei darbuotojų organizacijų atstovai.


Telkdama nelegalaus darbo kontrolei ir prevencijai vis daugiau institucijų Valstybinė darbo inspekcija siekia, kad veikla šioje srityje apimtų kuo įvairesnes ir labiau paslėptas nelegalaus darbo formas ir intensyvėtų, institucijoms nustačius operatyvaus bendradarbiavimo būdus. Ypač veiksmingas keitimasis tarp institucijų informacija, kai galima greičiau reaguoti vykstant tikrinti, taip pat pasitelkimas į reidus pareigūnų, turinčių teisę vykdyti operatyvines funkcijas. Šie klausimai aptarti susitikimo metu, taip pat diskutuota apie reikalingumą keisti kai kurių teisės aktų nuostatas, spręsta dėl bendrų tikrinimų atlikimo, numatyta pasirašyti konkrečias bendradarbiavimo sutartis.


Organizuojant nelegalaus darbo tikrinimus, prioritetus numatyta teikti statyboms, didmeninei ir mažmeninei prekybai, autoservisams, medienos ir medienos gaminių gamybai, viešbučiams ir restoranams, aptarta kita veikla pagal kiekvienos institucijos kompetenciją.


Pernai nelegalaus darbo kontrolę vykdančios institucijos nustatė beveik 5 tūkst. asmenų, kurie įvairiomis formomis dirbo nelegaliai (neteisėtai): be darbo sutarties ar neturėdami verslo liudijimų, be licencijų, neįregistravę įmonės arba vykdė kitą neteisėtą veiką; dėl jų surašyta ir teismams perduota daugiau nei 3 tūkst. administracinių teisės pažeidimų protokolų.


Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą numatytos nuo 3 iki 10 tūkst. litų baudos už kiekvieną nustatytą nelegaliai dirbusį asmenį. Tokia sankcijoje numatyta bauda pernai siekė vidutiniškai 3,8 tūkst. litų už kiekvieną nustatytą nelegaliai dirbusį asmenį; vidutinė teismų skiriama bauda buvo 2,6 tūkst. litų.


Jau šiais metais vienoje iš bylų, joje dalyvaujantiems asmenims aktyviai bendradarbiaujant su teismu ir Valstybine darbo inspekcija, nelegalų darbą naudojusiam asmeniui skirta per 100 tūkst. litų bauda.


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!