Naujausi teisės aktų pakeitimai

Darbo kodekso pakeitimo įstatymas, kuriuo panaikinta Valstybės prerogatyva įdarbinti asmenis užsienyje ir teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas Lietuvoje.


Teisės akto pakeitimą sąlygojo Paslaugų direktyva.


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361362


 


VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo pakeitimas:


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361526


 


Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos profesinių sąjungų įstatuose nereikia nurodyti profesinės sąjungos buveinės, tačiau ta buveinė tampa būtinu klausimu, kuris turi būti įtraukiamas į steigiamojo susirinkimo darbotvarkę. Steigiamasis susirinkimas turi nustatyti, kur bus profesinės sąjungos buveinė, o įstatuose turi būti nustatyta buveinės keitimo tvarka, pavyzdžiui, gali būti nustatoma, kad sprendimą dėl buveinės priima profesinės sąjungos komitetas.


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354900


Tokia pati tvarka galioja ir visų kitų teisinių formų juridiniams asmenims.


 


Nuo 2010 m. keičiasi ligos, motinystės ir nelaimingų atsitikimų pašalpų skaičiavimo tvarka.


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354900


 


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361660


 


 


informaciją parengė


LPSK teisininkė


Jolanta Cinaitienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!