Kaip mokamos valstybinės socialinio draudimo pensijos dirbantiems pensininkams

Minėtas įstatymas nustato valstybinių socialinio draudimo senatvės ir ištarnauto laiko pensijų bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas (toliau bendrai vadinamos pensijomis) ribojimą šių išmokų gavėjams, turintiems draudžiamųjų pajamų. Draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, asmenys gali įgyti tiek dirbdami pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, tiek gaudami pajamas pagal autorines sutartis, tiek dirbdami savarankiškai. Tačiau atsižvelgiant į administravimo galimybes, Laikinajame įstatyme nustatytas nevienodas pensijų ribojimas pensininkams, dirbantiems pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (ar gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis) bei savarankiškai dirbantiems asmenims (pvz.: individualių įmonių savininkams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, turėdami individualios veiklos pažymą, ūkininkams ir jų partneriams ir kt.).


Primename, kad dirbantiems neįgaliesiems, kurie gauna netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, šios pensijos mažinamos nebus.


Tiems dirbantiems pensijų gavėjams, kurių pensijų dydžiui turi įtakos gaunamų pajamų dydis ar darbo savarankiškai laikotarpiai, pensijos bus pervedamos į jų sąskaitą kredito įstaigoje kiekvieno mėnesio 28 dieną. Kitaip negalima, kadangi išmokamos pensijos dalies dydis priklausys nuo per praėjusį kalendorinį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų, o informaciją apie jas darbdaviai turi pateikti iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.


Pensijų mokėjimas pensininkams, dirbantiems pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu bei gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis


Tiems pensijų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo dirba pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu bei gauna pajamas pagal autorines sutartis, pensijos dydis bus ribojamas, atsižvelgiant į praėjusį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų dydį.


Laikinasis įstatymas buvo priimtas 2009 m. gruodžio 9 d., o leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2009 m. gruodžio 24 d. Buvo žmonių, kurie, sužinoję apie priimtą įstatymą, 2009 m. gruodžio mėnesį apsisprendė nutraukti savo darbinę veiklą. Todėl tokiems pensininkams, kurie 2010 m. sausio 16 d. jau nebedirbo pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, pensijos dydis nebus ribojamas. 2010 m. sausio mėnesį pensijos nebus atitinkamai mažinamos ir dėl to, kad pensininkas 2009 m. gruodžio mėnesį pajamas gavo pagal autorinę sutartį iš darbdavio, su kuriuo jis nėra susijęs darbo santykiais.


Tačiau tiems pensininkams, kurie, įsigaliojus įstatymui, nusprendė nenutraukti darbo santykių ir toliau tęsia savo darbinę veiklą, t.y. ir po 2010 m. sausio 15 d. dar dirba pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, bus mokama atitinkamai sumažinta pensijos dalis, atsižvelgiant į praėjusį mėnesį gautų draudžiamųjų pajamų dydį.


Mokant pensijas 2010 m. vasario mėnesį, visais atvejais bus atsižvelgiama į pensininko sausio mėnesį turėtas draudžiamąsias pajamas, kurias pensininkas gavo dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba (ir) dirbdamas pagal autorines sutartis.


Pensijų mokėjimas savarankiškai dirbantiems pensininkams


Savarankiškai dirbantiems pensininkams (individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, ūkininkams ir jų partneriams ir kitiems asmenims, kurie verčiasi individualia veikla) socialinio pensijų draudimo laikotarpiu nustatyta kitokia pensijų mokėjimo tvarka. Privalomo socialinio pensijų draudimo laikotarpiais jiems bus mokama pagrindinė pensijos dalis ir priedas už stažo metus.


Pensijų gavėjams, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, o taip pat ūkininkams ir jų partneriams, kurių ūkių dydis yra lygus ar mažesnis nei 14 europinio dydžio vienetų, ir kurie teisės aktų nustatyta tvarka nemoka socialinio pensijų draudimo įmokų, pensija nebus mažinama. Pensijos nebus mažinamos ir individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariams tais laikotarpiais, kai įmonė ar bendrija laikinai nevykdo veiklos ir tai yra deklaravusi Valstybinei mokesčių inspekcijai.


Pagrindinė pensijos dalis ir priedas už stažo metus savarankiškai dirbantiems pensininkams bus mokama tik už tuos laikotarpius, kai šie asmenys yra draudžiami socialiniu pensijų draudimu. Pavyzdžiui, jei žmogus pensijos mokėjimo mėnesį socialiniu pensijų draudimu yra draudžiamas kelias dienas, už jas jis gaus pagrindinę pensijos dalį ir priedą už stažo metus. Už likusias mėnesio dienas jam bus mokama viso dydžio perskaičiuota pensija (pagrindinė, papildoma dalis ir priedas už stažą).


Jei savarankiška veikla besiverčiantis pensininkas praėjusį mėnesį dirbdamas pagal darbo sutartį turėjo draudžiamųjų pajamų, pensija jam bus mokama kaip savarankiškai dirbančiam asmeniui, tai yra, jis gaus pagrindinę pensijos dalį ir priedą už stažo metus, nepriklausomai nuo turėtų pajamų dydžio. Tačiau jei šis žmogus savarankišką veiklą vykdys ne visą mėnesį, pagrindinę pensijos dalį ir priedą už stažo metus jis gaus tik už atitinkamą dienų, kurias jis vykdė savarankišką veiklą, skaičių. Už kitas mėnesio dienas pensija jam bus mažinama, atsižvelgiant į praėjusį kalendorinį mėnesį dirbant pagal darbo sutartį gautų draudžiamųjų pajamų dydį.


 


Pensijos perskaičiuojamos atsižvelgiant į individualius duomenis


 


Kadangi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija gauna nemažai klausimų dėl senatvės pensijų perskaičiavimo, norime dar kartą atkreipti dėmesį į keletą svarbių dalykų, kodėl gaunamos pensijos gali skirtis nuo preliminarių bendrų skaičiavimų.


Visose ministerijos pateikiamose lentelėse dėl pensijų mažėjimo buvo nurodoma, kad tai tik apibendrinti skaičiai. Kiekvieno žmogaus individuali pensija apskaičiuojama priklausomai nuo jo socialinio draudimo stažo, nuo gautų draudžiamųjų pajamų, todėl mažėjimo procentai kiekvienu atveju gali daugiau ar mažiau skirtis: turėjusiems didesnį stažą pensija mažės mažiau negu turėjusiems mažesnį, bet gavusiems tokio pat dydžio pensiją.


Taigi, mažėjimą tam tikrame pensijų rėžyje parodyti buvo įmanoma tik naudojant vidutinį mažėjimo procentą, tačiau orientaciniai skaičiai buvo nurodyti, kadangi tai vis dėlto aktuali žmonėms informacija. Natūralu, kad kai kuriems žmonėms pensija sumažės kiek daugiau arba kiek mažiau negu vidutiniškai. Kiekvienas, kuris turi rimtų abejonių, gali kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių, kuris moka jam pensiją, kad duomenys būtų patikrinti.


Tačiau jei žmogus tiksliai žino savo pensijos sudedamąsias dalis, jis gali pats apskaičiuoti, kiek turėtų gauti. 


Kaip sužinoti individualų pensijos mažėjimą (turint būtinąjį stažą)?


Kiekvieno pensininko pensiją sudaro trys dalys:


pagrindinė, kuri nuo 2010 m. padidinta iki 120 proc. socialinio draudimo bazinės pensijos,


papildoma dalis ir


priedas už stažą, viršijantį 30 m. (jei stažas didesnis)


Pagrindinė dalis padidėjo (nuo 110 proc. iki 120 proc.), o priedas už stažo metus neliečiamas. Dėl patvirtintų 2010 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, mažėja tik papildoma pensijos dalis. Tad netgi panašaus dydžio pensijas gaunančių asmenų, kurie yra įgiję skirtingą stažą ir gavę skirtingą uždarbį, pensijos sumažėjimas gali būti nevienodas.


Iš esamo pensijos dydžio atimkite 396 Lt (pagrindinė pensijos dalis), paskui atimkite priedą už stažą (metus virš 30, pvz., 7 dauginkite iš 3 proc., po to iš bazinės pensijos dydžio – 360 Lt), taip sužinosite papildomos pensijos dalies dydį, kuris ir mažės. Jį reikia padauginti iš koeficiento, kuriuo mažėjo einamųjų metų draudžiamosios pajamos, – 0,7863.


Suskaičiuokite „senosios“ ir „naujosios“ papildomos dalies skirtumą ir dar atimkite 36 Lt (tiek didėja pagrindinė dalis) – tai ir bus individualus laikinas pensijos sumažėjimas.


Primename, kad senatvės pensijos iki 650 litų nemažėja.


 


www.socmin.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!