2010–ieji – europos kovos su skurdu metai

Lenkijoje ties skurdo riba gyvenantys gyventojai sudaro taip pat 17%, Čekijos Respublikoje 10% (2007 m. duomenys), Vokietijoje 14.4%, Saksonijoje – net 19% (abu skaičiai – 2008 m. duomenys).
Valstybės narės imasi priemonių, kovoje su šiais grėsmingais skaičiais. Lenkija išsikėlė sau tikslą kovoti su vaikų, jaunimo ir pagyvenusių žmonių skurdu. 2010 m. sausio mėn. Katovicuose planuojamas seminaras skurdo, socialinės atsirties ir bedarbystės tema.
Čekijos Vyriausybė savo šalies Europos metų programoje pabrėžia valstybinių socialinių išmokų reikšmę mažinant skurdą. Be tokių išmokų 38% visų Čekijos Respublikos piliečių gyventų ties skurdo riba ir tik valstybinių socialinių išmokų dėka šis skaičius sumažėja iki 10%. Čekijos Respublikoje Europos metų dėmesio centre yra įsiskolinimas ir socialiai silpnų grupių aprūpinimas gyvenamuoju plotu.
Tema „Minimalios pajamos ir socialinė apsauga“ taps svarbiausiu svarstytinu klausimu Belgijoje ir Austrijoje.
Integracija į darbo rinką Europos mastu numatoma kaip svarbiausia išeitis iš skurdo. Tačiau darbo užmokesčio ir atlyginimo ne visada pakanka, norint išvengti susidūrimo su skurdu. 25% visų asmenų, gyvenančių ties skurdo riba, turi darbą. Ir atvirkščiai, 8% visų dirbančiųjų ES neužtenka darbo užmokesčio, kad jie išbristų iš skurdo. Skurdo rizika yra ypatingai didelė dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis (10%) ir dirbantiems ne pilną darbo dieną (taip pat 10%).
ES komisija pateikė du naujus pranešimus: 2009-2010 m. bendrojo pranešimo apie užimtumą projektą, kuris įteiktas ES Darbo ir socialinių reikalų ministrų tarybai ir ten bus svarstomas 2010 m. pavasarį. Komisija tikisi, kad 2010 m. ekonomika išaugs 0.7%, o 2011 m. 1.6%, tačiau pabrėžia, kad perspektyvos darbo rinkoje išlieka nepalankios. 2009 m. ir 2010 m. bus prarasta iš viso 7.5 milijono darbo vietų, nedarbo lygis ateinančiais metais gali pasiekti 10.3%. Bedarbystės lygis ir netipiškų darbo santykių mastas jaunimo lygiu yra, kaip teigia Komisija, dramatiški. Kada ir kaip bus imamasi kovos su krize priemonių, bus pagrindiniai ateinančių mėnesių klausimai. Savaime suprantama, tose šalyse, kur nedarbo lygis tebeauga, kovos su krize priemonės turėtų būti dar labiau sustiprintos.
Mėnesinis 2009 m. gruodžio mėn. Pranešimas apie užimtumą ir socialinę padėtį suteikia šiek tiek optimizmo. Bendrojo socialinio produkto išaugimas 0.3% trečiame 2009 m. ketvirtyje leidžia Komisijai daryti išvadą, kad ES išbrido iš ilgiausios ir giliausios recesijos savo istorijoje. Šis pranešimas taip pat pabrėžia, kad situacija darbo rinkoje nepagerės iki 2010 m. įskaitytinai. Pranešime pateikiama išsami informacija apie Bulgariją, Graikiją, Airiją, Portugaliją, Rumuniją ir Slovėniją, o taip pat apie chemijos ir statybos pramonės šakas.
(Abu pranešimai:
http://ec.europa.eu/social) Europos kovos su skurdu tinklas paruošė pranešimą apie krizės ir konjunktūros paketų padarinius. Pagal jį, didėja žmonių, neturinčių namų, skaičius, gyventojų įsiskolinimas, auga socialinė įtampa daugelyje valstybių narių. Darbuotojus, kurių darbo santykiai sudėtingi, krizė paveikia labiausiai. (Informacija apie pranešimą: http://www.eapn.org) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas pateikia pirmuosius (antrosios) atstovaujamosios Europos įmonių apklausos, vykusios 2009 m. pavasarį, rezultatus. Bus patvirtinti ankstesnių apklausų rezultatai: Vokietijoje ir šiaurinėse ES valstybėse narėse kiek įmanoma išplečiamos lanksčios darbo laiko formos, tuo pačiu, Vokietija yra viena iš ES šalių, kuriose dažniausiai dirbami viršvalandžiai.  


(Rezultatų  santrauka: http://www.eurofound.europa.eu).


 


www.maistprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!