Įtampą darbo rinkoje mažinti – viešieji ir laikinieji darbai

Tai dešimtadaliu daugiau nei planuota metų pradžioje startavus Europos socialinio fondo (ESF) remiamam vienerių metų trukmės Lietuvos darbo biržos projektui „Laikino užimtumo rėmimas“. Šiam projektui įgyvendinti iš ESF skirta 15,7 mln. litų, o bendra projekto vertė sudarė 18,5 mln. litų.


„Viešieji darbai užtikrino laikiną užimtumą ir garantuotą pajamų šaltinį darbo netekusiems asmenims, gaunantiems nedarbo socialinio draudimo išmoką. Jiems sudarytos sąlygos laikinai ją pakeisti realiu darbo užmokesčiu“, – sakė projekto vadovė Ligita Ramaškevičiūtė, Lietuvos darbo biržos atstovė.Į projektą įtrauktos socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, aukšto nedarbo ir kaimiškųjų teritorijų gyventojai. Pasak L. Ramaškevičiūtės, beveik kas antras projekto dalyvis buvo kaimo gyventojas, kas trečias – vyresnis nei 50 metų asmuo.Dešimtadalis asmenų, baigę dirbti viešuosius darbus, po jų gavo nuolatinę darbo vietą. Projekto dalyviai tvarkė Lietuvos miestus ir gyvenvietes, gamtosauginius, istorijos ir kultūros paveldo objektus, sodino miškus, atliko želdinių priežiūros ir kitus bendruomenėms naudingus darbus.„Didėjant nedarbui viešųjų darbų poreikis mūsų regione yra itin didelis ir kuo toliau, tuo labiau didėja“, – teigė projekto koordinatorė Ignalinos darbo biržoje Vijalė Arbačiauskienė. Kad kuo daugiau darbo neturinčių Ignalinos ir Visagino savivaldybių gyventojų galėtų pasinaudoti galimybe lengviau išgyventi sunkmetį. Beveik 760 asmenų viešuosius darbus čia dirbo vidutiniškai po du mėnesius.Pasak Druskininkų darbo biržos Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistės Laimos Vilkancienės, šiame mieste, kurio didžioji dalis gyventojų dirba nuo krizės itin nukentėjusiame paslaugų sektoriuje, tokia pagalba taip pat labai svarbi. „Projekte aktyviai dalyvavo ir patys bedarbiai, ir juos priėmusios įstaigos. Ne mažesnio susidomėjimo sulaukia ir kitas su viešaisiais darbais susijęs projektas „Laikinieji darbai“, – pasakoja L. Vilkancienė.
Spalį prasidėjęs projektas „Laikinieji darbai“ truks trejus metus. Jo vertė – 50 mln. Lt, iš jų 42,5 mln. Lt – ESF lėšos.„ESF finansuojami viešųjų darbų projektai padeda sušvelninti įtemptą situaciją darbo rinkoje. Tuo pačiu metu įgyvendinamos ir kitos ESF priemonės, skatinančios didesnį gyventojų užimtumą ilgu periodu – integracijos į darbo rinką, verslo skatinimo, kvalifikacijos kėlimo, profesinio mokymo projektai“ – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė.Projekto „Laikinieji darbai“ metu planuojama, kad daugiau nei 13 tūkst. ekonominius sunkumus patiriančių šalies įmonių darbuotojų ir bedarbių iš aukščiausio nedarbo teritorijų bus įdarbinti viešiesiems darbams, o jų darbo užmokestis kompensuojamas ESF ir valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinant šį projektą, lapkričio mėnesį viešuosius darbus dirbo 1485 asmenys iš 214 įmonių.Iš viso Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007-2013 m. administruojamų ES paramos priemonių projektuose dalyvaus per 250 tūkst. šalies gyventojų. Šioms Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonėms, kuriomis siekiama skatinti didesnį užimtumą ir aktyvią darbo rinką, numatyta skirti per 1,2 mlrd. Lt finansavimą iš ESF.

www.socmin.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!