Geresnių Naujųjų!

MYLĖKITE – NESISAVINDAMI

 

SUPRASKITE – NETEISDAMI

 

BŪKITE KARTU – NEĮSIBRAUDAMI

 

KVIESKITE – NEREIKALAUDAMI

 

KRITIKUOKITE – NEPRIEKAIŠTAUDAMI

 

PADĖKITE – NEĮŽEISDAMI