Derybos dėl nacionalinio susitarimo

2009 m. rugsėjo 28 dieną, Vyriausybė ir socialiniai partneriai (profesinės sąjungos, verslo ir darbdavių bei pensininkų organizacijos) tęsė derybas dėl nacionalinio susitarimo „Už nepraskolintą valstybę, už saugią Lietuvos ateitį“.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai atstovavo pirmininkas Artūras Černiauskas.


Susitikimo metu išsamiai aptartas Nacionalinio susitarimo tekstas. Diskusijų metu esminių nesutarimų nekilo. Redakcinė komisija įvertins socialinių partnerių pateiktus siūlymus ir parengs galutinį dokumento tekstą. Tik pritarus profesinių sąjungų nariams bei socialiniams partneriams Nacionalinis susitarimas bus pasirašytas.


 


Ankstesnių derybų metu sutarta, kad Nacionalinio susitarimo galiojimo laikotarpiu LR Darbo kodeksas ir kiti darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai nebus keičiami.


 


2009 m. rugsėjo 24 dieną, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų nacionaliniai centrai – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ teikia siūlymus dėl nacionalinio susitarimo.


 2009 m. rugpjūčio 24 dieną, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija išplatino pareiškimą, kad nepasirašys Nacionalinio susitarimo, nes šis neatitinka LPSK lūkesčių.


 


LPSK


www.lpsk.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!