Nacionalinis susitarimas neatitinka lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos lūkesčių

Sustabdžius liepos mėnesį Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos surengtą bado akciją, kuria reikalauta, kad Vyriausybė pradėtų derybas su profesinių sąjungų atstovais dėl nepagrįstai mažinamo darbo užmokesčio pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams, pensijų mažinimo, pensinio amžiaus ilginimo ir PVM mokesčio didinimo, beveik visą mėnesį truko LR Vyriausybės ir socialinių partnerių derybos. Jomis siekta konstruktyvių ir apgalvotų sprendimų bei sutarus visiems socialiniams partneriams, Nacionalinio susitarimo „Už nepraskolintą valstybę, už saugią Lietuvos ateitį“ pasirašymo.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija konstatuoja, jog dabar siūlomu Nacionalinio susitarimo variantu, vyriausybė nesiima realios atsakomybės, o skambiai pavadintas Nacionalinis susitarimas neatitinka Lietuvos žmonių lūkesčių, todėl tokio varianto, koks yra siūlomas – nepasirašys.


Profesinės sąjungos siūlo dar kartą rimtai aptarti Nacionalinį susitarimą, dalijantis atsakomybe ir konkrečiais įsipareigojimais, siekiant, kad vyktų realus socialinis dialogas, svarstant aktualius ekonominius bei socialinius klausimus.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija laikosi pozicijos, jog siekiant skaidrumo ir aiškumo, realūs sprendimai turėtų atspindėti mažėjantį biurokratų skaičių, šalies galimybes atitinkančias valdymo išlaidas. Ne didinamų mokesčių našta ar periodiškai karpomas biudžetas, o planingai skatinama ekonomika padėtų šaliai ir jos žmonėms atsitiesti.  


Profesinės sąjungos siekia, kad Nacionalinio susitarimo galiojimo metu nebūtų keičiamas Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai dėl kurių nesutars visi socialiniai partneriai; darbo santykių reguliavimo funkcijų vykdymą tęstų LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; būtų lengvinamos priešlaikinės pensijos gavimo sąlygos; įtvirtinta skaidresnė viešųjų pirkimų sistema.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!