Globalizacijos fondo lėšos – siekiantiems greičiau įsidarbinti

Vakar Vyriausybei pritarus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašui, praplėstas aktyvių darbo rinkos priemonių, vykdomų naudojant Globalizacijos fondo lėšas, sąrašas.


Juo įteisinamos tokios papildomos priemonės kaip vienkartinė įsidarbinimo,  paskutinės darbovietės vidutinio darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio naujojoje darbo vietoje skirtumui kompensuoti skirta išmoka. Pagal naują tvarką, darbo netekusiems žmonėms bus skiriamos ir išmokos darbo paieškos išlaidoms kompensuoti, kompensuojamos vaiko (vaikų) ir neįgaliųjų šeimos narių (vaiko (įvaikio), sutuoktinio, tėvo, motinos) priežiūros paslaugos. Bus dengiamos verslumui skatinti ir kvalifikacijai kelti skirtos išlaidos.


Svarbiausias šių priemonių tikslas – kuo efektyviau išnaudoti laikotarpį, asmeniui netekus darbo. Todėl, visų pirma, šios priemonės orientuotos į darbo paieškos suaktyvinimą, iš karto netekus darbo.


„Pradėjus taikyti šias naujas priemones tikimasi, kad netekusieji darbo asmenys bus suinteresuoti patys ieškotis darbo ir greičiau įsidarbinti. Tai padės šiek tiek sutaupyti Užimtumo fondo lėšų, kurios yra skiriamos bedarbio pašalpoms mokėti“, – privalumus aiškino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė.  


N.Mackevičienės teigimu, Seimui priėmus Užimtumo rėmimo įstatymo pataisas, buvo išplėstos ir Globalizacijos fondo panaudojimo galimybės. Todėl, siekdama, kad EGF lėšomis būtų galima dar efektyviau pasinaudoti, ministerija ir parengė Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašą, kuriuo yra nustatomos naujos papildomos priemonės.


 


 


SADM


informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!