Ministerijos sumanymai keisti mokytojų darbo apmokėjimo tvarką įvertinti kaip apgavystė

Dar anksčiau profesinės sąjungos ekspertai pateikė duomenis, kokią įtaką minėto dokumento įvedimas gali turėti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų padėčiai. Koordinavimo tarybos nariai kategoriškai pasisakė prieš planuojamas įvesti tarifinio atlyginimo koeficientų “žirkles”. Pagrindinis argumentas grindžiantis tokią poziciją – galimybė pagal LR 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas vykdant savivaldybių biudžetus nepanaudotas specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti, įvykdžius ugdymo planą, naudoti švietimo reikmių įsiskolinimams dengti.


Naivu tikėti, kad savivaldybės, kurių biudžetuose mokinio krepšelio lėšos sudaro arti 50 proc., sunkmečio sąlygomis nepasinaudotų galimybe padengti vis didėjančius savo įsiskolinimus. Įvedus tarifinio atlyginimo koeficientų “žirkles“, faktiškai būtų sudaryta galimybė legaliai sumažinti mokytojų atlyginimus gerokai daugiau, nei dabar deklaruoja švietimo valdžia. Koordinavimo tarybos nariai tokį ŠMM sumanymą įvertino kaip elementarią mokytojų apgavystę.


Taip pat buvo išsakytos ir kitos pastabos dėl mokytojų darbo apmokėjimą nustatančio dokumento projekto. Visos išsakytos pastabos ir pasiūlymai Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos vardu pirmadienį oficialiu raštu bus pateikti Švietimo ir mokslo ministrui.


Jei Švietimo ir mokslo ministerija neatsižvelgs į profesinės sąjungos pasiūlymus, Federacija svarstys protesto akcijų organizavimo galimybes.


 


LŠMPSF informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!