Mėginimas supriešinti visuomenę

Viešuose pranešimuose kalbėdama tik apie siūlymus mažinti bazinius dydžius LR Vyriausybė vienašališkai, slapta paskelbė nutarimą, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 dienos patvirtinti bazinę mėnesinę algą – 115 litų (buvo 128 litai). Įklimpusi veidmainiškumo, išsisukinėjimų, neargumentuotų sprendimų liūne valdžia, kultūros, švietimo, socialinių įstaigų darbuotojų  atlyginimus sumažino daugiau nei 10 procentų. Argumentas išlieka nepakitęs „reikia pasispausti“…


Sprendimas apkarpyti bazinę algą tik dar labiau komplikuotų nepavydėtiną „Sodros“ būklę. Bazinės mėnesinės algos sumažinimas iki 115 litų valstybės biudžetui sutaupytų 228 milijonus litų, tačiau „Sodra“ netektų 60 milijonų. Valstybės biudžetas ir „Sodros“ biudžetas – skirtingi šaltiniai, todėl esame įsitikinę, jog nereikėtų naudotis tvyrančia įtampa ir manipuliuojant žmonių emocijomis juos kiršinti.


Manome, jog  reikėtų mažinti ne pensijas ar bazinį dydį, o maksimalius koeficientus ir imtis realių sprendimų mažinant biurokratų skaičių.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija perspėjo valdžią, kad liepos 2-ąją pradedama bado akcija tęsis tol, kol LR Vyriausybė atšauks vienašalius ir neapgalvotus sprendimus bei imsis visų teisinių priemonių, jog šie ir panašūs nežmoniški sprendimai,  būtų atšaukiami bei laikosi pozicijos visus socialinius ir ekonominius klausimus spręsti socialinio dialogo keliu.


 


Artūras Černiauskas


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!