Protesto susirinkimas dėl kolektyvinės sutarties pažeidimų

2007 m. kovo mėnesį įmonėje UAB „Plungės kooperatinė prekyba“  buvo pasirašyta įmonės kolektyvinė sutartis.  KS darbo apmokėjimo nuostatuose yra numatyta, kad viena iš įmonės darbuotojų atlyginimo dalių yra priedas už darbo stažą.


Tačiau darbdavys 2008 m. lapkričio 27 – 28 d. vienašališkai paskelbė įsakymus dėl mažesnių įkainių ir  sutartų kolektyvinėje sutartyje  priedų už darbo stažą  mokėjimo sustabdymo. Tokie darbdavio  įsakymai pažeidžia įmonėje galiojančios kolektyvinės sutarties nuostatas.


 


Atsižvelgiant į tai kas buvo išdėstyti bei vadovaujantis įmonės kolektyvine sutartimi ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis reikalaujame :


 


1.             Panaikinti 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymą dėl priedo už darbo stažą mokėjimo sustabdymo.


2.            Pradėti derybas dėl įkainių dydžio patvirtinimo.


3.            Gruodžio mėn. pradžioje profsąjungos komitetui atlikus apklausą dauguma darbuotojų pareiškė norą dirbti prieš tai buvusiu grafiku po 12 val. per parą taikant suminę darbo laiko apskaitą, todėl prašome nuo 2009 m. patvirtinti darbuotojų pageidaujamą darbo grafiką.


 
Lietuvos maistininkų profesinė sąjungos           Gražina Gruzdienė


pirmininkė 


 


Vičiūnų grupės įmonių Plungėje profsąjungos      Vilma Kūrienė


komiteto pirmininkė


 


Daugiau informacijos


Tel. 8 610 09481; 8 687 17586


 


Darbuotojus palaikančius solidarumo laiškus kviečiame siųsti faksu:


+370 373 10830  Visvaldas Matijošaitis – Vičiūnų grupės generalinis direktorius, el.p. visvaldas@vici.lt ;


+370 448 71674  Jolanta Alekseriūnienė – UAB “Plunges kooperatine prekyba” personalo vadovė;


+370 448 71670 Algirdas Razma – UAB “Plunges kooperatine prekyba” direktorius


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!