Jei būtume tylėję, atlyginimų padidinimo galėjo ir nebūti

Mieli kolegos,


 


Mūsų nuosekli, bendra veikla siekiant, jog pavasarį profesinės sąjungos su Vyriausybe suderėta, Vyriausybės ir Seimo nutarimais patvirtinta, visų partijų rinkimų programose įsipareigota vykdyti Ilgalaikė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa būtų vykdoma, davė rezultatų. Virš 7500 peticiją pasirašiusių mokytojų aiškiai išsakė savo nuomonę politikams paisyti mokytojų interesus ir vykdyti savo pažadus.


Jei būtume tylėję, atlyginimų padidinimo 10 proc. nuo sausio 1 dienos galėjo ir nebūti. Tai patvirtina Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas, jog „apginti mokytojų interesus ir iškovoti tokį padidėjimą vyriausybės pateiktame biudžete pavyko nepaisant paskelbtos visuotinės taupymo programos“. Vadinasi, ketinta nevykdyti net ir tų pažadų, kuriuos nuolat kartojo tiek naujasis premjeras, tiek švietimo ir mokslo ministras.


Pavyko įtikinti valdžios atstovus, kad etatinį darbo apmokėjimą reikėtų atidėti, nes eksperimentas rodo, kad naujoje darbo apmokėjimo tvarkoje dar yra problemų. Jas išspręsti reikalingos papildomos lėšos. Vyriausybė atsisakė planų mažinti minimalią bazinę algą (BMA), nuo kurios skaičiuojami mokytojų atlyginimai – tai irgi mūsų bendros veiklos rezultatas.


Susitikime su LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariais gauta žodinių patikinimų, jog diskusija dėl atlyginimų kėlimo mokytojams nuo kitų metų rugsėjo 1 dienos nebaigta. Lieka dvi galimybės: vasarą perskirstyti biudžetą arba, atsižvelgus į profesinės sąjungos pasiūlymus, rezervų atlyginimams didinti ieškoti pačioje švietimo sistemoje ir įvykdyti premjero A. Kubilius pažadus atlyginimus kelti 22 proc. (įskaitant 10 proc. nuo sausio 1 dienos).


Mokytojų netenkina tik daliniai pasiekimai, todėl turime ruoštis naujiems iššūkiams ir toliau nuosekliai siekti, jog susitarimai ir politikų pažadai būtų vykdomi. Bendra, solidari veikla, skaidrūs ir kolegialiai priimami sprendimai profesinę sąjungą pakels į aukštesnį atstovavimo mokytojų interesams lygį. Tikimės, jog į organizaciją įsijungs ir mokytojai iki šiol profesinės sąjungos veiklą stebėję iš šalies.


 


Aukštaitijos švietimo darbuotojų   


profesinių sąjungų susivienijimo vardu


Rūta Osipavičiūtė


Audrius Jurgelevičius

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!