Prie prezidentūros piketuoja policininkai ir ugniagesiai

Akcijoje dalyvauja šeši piketuotojai, kurie laiko profesinių sąjungų vėliavą ir plakatą su užrašu “Prezidente, gelbėk mus nuo diktatūros”. Kadangi prie Prezidentūros protestuoja mažiau nei 10 asmenų, akcijai savivaldybės leidimo nereikia.


Pasak Ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko Sauliaus Džiauto, protestuojama prieš “Seimo savivalę” ir prašoma prezidento Valdo Adamkaus vetuoti įstatymą, kuriuo buvo sumažintos algos tarnautojams.


Lietuvos profesinių sąjungų vadovų teigimu, prezidento prašoma nepasirašyti šio įstatymo “neapgalvotai”, “pasverti visus “už” ir “prieš” ir pavesti Vyriausybei ieškoti rezervinių lėšų”.


Penktadienį Seimas priėmė įstatymą, kuris sumažino valstybės tarnautojams pareiginės algos bazinį dydį nuo 490 iki 475 litų. Buvusio įstatymo nuostatose buvo numatyta, kad ateinančių metų bazinis dydis negali būti mažesnis už praėjusių.


Profesinių sąjungų atstovų tvirtinimu, Lietuvoje apskritai nėra krizės, ir tai esą tik pretekstas apkarpyti bazinių algų dydžius.


“Kitose šalyse situacija blogesnė – Latvijoje gal jau yra krizė, pas mus dar nėra, dar tik ruošiamasi jai. Recesija nepaskelbta, bendras vidaus produktas (BVP) kol kas auga, ir kitais metais augs, bet latviai savo valstybės tarnautojams darbo užmokesčio neplanuoja mažinti”, – spaudos konferencijoje pirmadienį ryte kalbėjo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.


Profesinių sąjungų atstovai teigė esantys nepatenkinti tuo, kad Vyriausybė ruošia antikrizinį veiksmų planą vienašališkai, nesitardama su socialiniais partneriais, taip pat tuo, kad ruošiamasi “lopyti biudžeto skyles skurstančiųjų įmokomis”.


“Kitų metų biudžetą bandoma suformuoti remiantis paprastais žmonėmis – tai nėra socialiai teisinga. Šis biudžetas didina socialinę atskirtį, jo formavimas remiasi mažiausiai uždirbančiais sluoksniais, nors yra ir kitų galimybių”, – žurnalistams pirmadienį sakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.


Profesinių sąjungų atstovai teigia šią savaitę pateiksiantys Vyriausybei savo reikalavimus, o jei nebus dėl jų deramasi, grasina imtis įspėjamojo nacionalinio streiko. Taip pat grasinama “užmėtyti teismus ieškiniais”.


“Dabar jei kils, tai kils visi valstybės tarnautojai. Žinote, kiek bus ieškinių teismuose? Mes užmėtysim teismus ieškiniais”, – grasino I.Petraitienė.


Profesinių sąjungų atstovų teigimu, Vyriausybės ruošiamasi reikalauti, kad nebūtų vykdomos struktūrinės valdymo reformos, pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos restruktūrizavimas, nedidinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) medicinos įrangai, medikamentams, šildymui, knygoms, laikraščiams ir viešajam transportui, nemažinti finansavimo viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms ir panašiai.


Pasak Lietuvos darbo federacijos pirmininko Vydo Puskepalio, profesinės sąjungos nepritaria kai kurių įmonių skaidymui – Lietuvos geležinkelių skaidymui, pašto, valstybinių miškų skaidymui ir privatizavimui, vandens ūkio privatizavimui, taip pat trišalės tarybos reformavimui, įtraukiant į ją ketvirtąją šalį – nevyriausybines organizacijas, pasisakoma prieš “skubotą darbo santykių liberalizavimą”.


Profesinės sąjungos siūlo Vyriausybei rinkti lėšas į biudžetą įvedant progresinę mokesčių sistemą bei apmokestinant nekilnojamąjį turtą.


 


Šaltinis BNS

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!