Mėnuo: gruodžio 2008

Socialinė chartija ir teisė streikuoti

Seminaras surengtas siekiant apžvelgti tarptautinius dokumentus, įtvirtinančius darbuotojų teisę vienytis į jų interesus ginančias organizacijas ir imtis kolektyvinių veiksmų. Seminaro metu lektoriai trumpai supažindino su […]

Valdybos posėdis

DARBOTVARKĖ:   Ataskaita dėl LPSK Valdybos  2008 m. lapkričio 17 d. nutarymų vykdymo. Profesinių sąjungų padėtis ir veiksmai, pradėjus dirbti naujosios sudėties LR Seimui ir […]