Pritarta rekomendaciniams miškų urėdijų pareiginių algų koeficientams

J.Ūsas išdėstė profesinės sąjungos nuomonę svarstomu klausimu. Po nedidelių diskusijų iš esmės buvo pritarta rekomendaciniams pareiginių algų koeficientams. Taip pat pritarta MPF nuomonei, kad ateityje reikia parengti ir pareiginių atlyginimų priedų bei premijų už metinius rezultatus apskaičiavimo rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis visos miškų urėdijos. Tai nemažas miškininkų profesinės sąjungos pasiekimas. Ateityje MPF sieks, kad rekomendaciniai pareiginių algų koeficientai taptų šakos kolektyvinės sutarties sudėtine dalimi, tuo būdu įgytų svaresnę juridinę reikšmę.


Prieš pora mėnesių Lietuvos miško ir miško profesinių sąjungų federacija (MPF) kreipėsi į Generalinę miškų urėdiją su pasiūlymu sutvarkyti miškų urėdijų darbuotojų pareiginių algų koeficientus. Svarstant šį klausimą, akcentuota, kad vadovaujančių miškų urėdijų darbuotojų atlyginimai jau keli metai yra susieti su minimalia mėnesine alga (MMA) ir didėja jai kintant, todėl, po MPF kreipimosi ir derybų su Generaline miškų urėdija, miškų urėdijoms bus rekomenduojama ir kitų darbuotojų atlyginimus skaičiuoti koeficientais nuo MMA.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!