Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, ateityje numatomos derybos ir dėl šakinės sutarties

Kaip praneša interneto portalas www.lprofsajungos.lt, šalys susitarė stiprinti bendradarbiavimą šiose prioritetinėse srityse: socialinio dialogo vystymo ir plėtros, kolektyvinių darbo santykių ir kolektyvinių darbo sutarčių plėtros, profesinių sąjungų veiklos garantijų įmonėse, profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtros, darbuotojų darbo saugos, darbo sąlygų ir darbo kokybės gerinimo, ekonominių ir socialinių garantijų gerinimo.


Susitarime numatytiems tikslams pasiekti susitaria ir dėl priemonių: keistis aktualia informacija, skatinti profesinį mokymą, rengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės vystymo priemonių planus, rengti bendrus projektus, programas, bendradarbiauti ruošiant teisės aktų projektus, analizuoti situaciją darbo rinkoje, informuoti savo narius apie šalių susitikimus bei priimtus sprendimus.


Šalys ne rečiau kaip du kartus per metus arba reikalaujant vienai iš šalių susirenka ir aptaria aktualius klausimus, susijusius su pasirašytu susitarimu.


Pasak Radioelektronikos pramonės profsąjungų organizacijų federacijos pirmininko Janušo Lebedevo, ateityje su minėta asociacija numatoma pasirašyti šakinę sutartį, kurioje bus susitarta ne tik dėl darbo ir poilsio laiko, darbo sąlygų, bet ir dėl darbo apmokėjimo.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!