Lpsk siūlymas keisti streikų skelbimo tvarką dar kartą perduotas komisijai

Primename, kad praėjusiais metais šį LPSK siūlymą svarstė Darbo santykių nuolatinė komisija, tačiau jam nepritarė ir atsisakė toliau nagrinėti streikų liberalizavimo klausimą, nors pasiūlymų dėl streikų reglamentavimo tvarkos nepateikė.


Taip pat Trišalė taryba svarstė Valstybinės darbo inspekcijos parengtus teisės aktų projektus dėl nelegalaus darbo prevencijos stiprinimo. Trims teisės aktų projektams, kurie  stiprintų nelegalaus darbo prevenciją buvo pritarta, vienam –  Vyriausybės nutarimo „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ papildymo projektui – nepritarė Vyriausybės ir darbdavių atstovai.


Posėdyje buvo pristatyta šeimos ir darbo suderinamumo programa „Forward“, kurios tikslas Vilniaus apskrities dvejose savivaldybėse sumažinti šeimų, auginančių mažamečius vaikus, atskirtį, taikant praktikoje naujus geros patirties modelius bei jų pagrindu darant įtaką priimamiems politiniams sprendimams. Programos koordinatorė Daiva Atmanavičienė, kuri yra ir LPSK Moterų centro pirmininkės pavaduotoja, pateikė su tuo susijusius Darbo kodekso pakeitimų projektus, kuriuos Trišalė komisija perdavė svarstyti Darbo santykių komisijai.


Kitas Trišalės tarybos posėdis planuojamas balandžio 25 dieną.