V.vilimienė: jei nesusitarsime – imsimės spaudimo priemonių

Pasivyti darbo užmokesčio atsilikimą


Jau yra parengtas naujos kolektyvinės sutarties projektas, kuriame surinkti darbuotojų siūlymai. Projektas bus pateiktas profsąjungos tarybai, po to – administracijai. Tarp kitų siūlymų, įrašytų projekte, profsąjunga siūlo nuo kitų metų sausio 1 dienos 20 proc. pakelti darbuotojų atlyginimus. Konkrečiau: 10 procentų didinti mėnesinį atlyginimą, o darbuotojui einant atostogų, išmokėti dar ir papildomą mėnesinį atlygį kaip sveikatos atgavimo pašalpą.


Pasak V.Vilimienės, tai nėra nekorektiškas reikalavimas, nes „Mažeikių nafta“ nuolat gauna didelį pelną (šiemet- per 50 mln. litų), o trišaliame susitarime (prieš keletą metų pasirašytame kompanijos, Vyriausybės ir profsąjungos) numatyta, kad tokiu atveju turi būti sudaromas premijų planas. Juoba kad bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio augimas nuo šalies darbo užmokesčio augimo vidurkio per 2003-2005 metus atsiliko 17,5 proc.


Dėl darbuotojų užmokesčio pirmininkė artimiausiu metu kalbėsis su bendrovės generaliniu direktoriumi ir pateiks jam atitinkamus reikalavimus. Jei administracija nesutiks derėtis, profsąjunga svarsto galimybę griebtis spaudimo priemonių, įskaitant (kraštutiniu atveju) ir streiką.


Pažeista teisė į informavimą


Paklausta apie profsąjungos santykius su administracija, V.Vilimienė sakė, kad dialogas tarsi ir vyksta. Tačiau vertinant konkrečius veiksmus, juntamas ir profesinės sąjungos ignoravimas.


Kai įmonėje buvo likviduotas Saugos tarnybos krovinių palydos padalinys, 45 darbuotojai buvo atleisti, likusieji – perkelti į kitus padalinius. Iki tol, deja, jokių konsultacijų su profesine sąjunga šiuo reikalu nebuvo. Kai parašėme administracijai paklausimą, gavome atsakymą, kad jokios reorganizacijos nėra, o jei kokių nors pakeitimų bus numatyta, be abejo, bus kreiptasi į darbuotojų atstovus.


O faktiškai padalinys buvo panaikintas be profsąjungos konsultacijų. Dėl šio fakto profsąjunga kreipėsi į Darbo inspekciją. Kaip tik kalbantis su redakcija V.Vilimienė gavo Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus vedėjo raštą, kuriame  konstatuojama, kad „įmonės profesinės sąjungos teisė į informavimą apie galimus užimtumo pokyčius saugos padalinyje pažeista“.


Į redakcijos klausimą, ar šis ir panašūs epizodai neverčia suabejoti gerais partneriškais santykiais, profsąjungos pirmininkė sako, deja, nesanti optimistiškai nusiteikusi dėl ateities. „Tokie administracijos gudravimai nežada nieko gero“,- mano V.Vilimienė. 


Išvados – nepriimtinos


Dar vienas bendrovės profsąjungos skaudulys – darbo vietų tyrimo ir profesinės rizikos vertinimo išvados. Toks tyrimas buvo atliktas viename bendrovės padalinių (turės būti atliekamas ir visoje įmonėje). Oficialiosios tyrimo išvados netenkina profsąjungos, nes darbo aplinkoje bandoma įteisinti nepriimtiną profesinės rizikos laipsnį. Argumentacija, kad rizikingi faktoriai „pritaikius asmenines apsaugos priemones taps priimtina rizika“, darbuotojų nenuramina, kaip ir išvada, kad dėl to esą nereikėtų trumpinti pamainos darbo laiko.


Klausiate, kuo remdamasi profsąjunga padarė tokias išvadas. Pasitelkusi ekspertus profsąjunga konstatavo, kad rizika įvertinta nepakankamai, juolab kad tokios išvados prieštarauja šalies įstatymams ir ES direktyvoms.


Pirmininkė V.Vilimienė ir dėl šių išvadų jau kreipėsi į LR vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių. „Jeigu sutiksime su mažesniais rizikos kriterijais darbo vietų vertinimo proceso pradžioje,- sakė ji,- tai gali tapti precedentu ir kituose cechuose nustatinėti „palengvintus“ darbo vietų rizikos kriterijus.


Monika LUNECKAITĖ
„Lietuvos Profsąjungos“

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!