Profsąjungos kreipiasi į sostinės merą dėl visuomeninio transporto paslaugų branginimo

Profesinių sąjungų nuomone, visuomeninio transporto bilietų kainų didinimas Vilniaus mieste yra ekonomiškai nepagrįstas, nes nėra proporcingas degalų kainų padidėjimui. Šis klausimas nebuvo svarstytas nei Vilniaus miesto trišalėje taryboje, nei derintas su profesinėmis sąjungomis.


Profesinėms sąjungoms nesuprantamas toks skubotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtas sprendimas visiškai nediskutavus su visuomene.


Profsąjungų nuomone, visuomeninio transporto bilietų kainų didinimas 30 procentų atsilieps mažiausias pajamas gaunantiems Vilniaus miesto gyventojams. Nuo liepos 1 dienos minimaliam darbo užmokesčiui padidėjus 10 procentų iki 550 litų, toks visuomeninio transporto bilietų kainų šuolis neproporcingas darbo užmokesčio didinimui.


Profesinės sąjungos reikalauja, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba atšauktų liepos 20 dieną priimtą nutarimą dėl visuomeninio transporto bilietų kainų didinimo ir paliktų galioti 2000 – aisiais metais patvirtintas vietinio susisiekimo autobusų ir troleibusų kainas. Profsąjungos siūlo tokius klausimus visų pirma svarstyti Vilniaus miesto trišalėje taryboje, kuri dėl tam tikrų priežasčių neveikia, ir tik tada priimti sprendimus.


Lietuvos profesinių sąjungų  konfederacijos pirmininkas


Artūras Černiauskas
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ l. e. prezidento pareigas, pirmasis viceprezidentas 
       
Petras Grėbliauskas          


Lietuvos darbo federacijos pirmininkas


Vydas Puskepalis